Svar på enkäten om framtida fiberavtal

Publicerat av Bertil Klintbom den

Ca 900 svar från 8 föreningar ger en bra riktning om vad ni andelsägare vill ha och behöver och vi i styrelserna är glada över engagemanget. Vi behöver det för att fortsätta förvalta vårt gemensamt ägda fibernät.
Att vi kan gå samman i större kluster när det behövs, visar på en av vinsterna med att vi fortsätter äga våra fibernät.