Hur gör jag och vad kostar det att ansluta?

Hur gör jag för att ansluta till fiber?
Det första du gör är att kontakta styrelsen om ett medlemskap i föreningen. Det kostar för närvarande 300 kr per år.

Hur mycket kostar anslutningen?
I Bredband Bro ekonomisk förening har vi fiber till självkostnadspris. Det betyder att du genom insats i föreningen äger lika stor del som alla andra i nätet.
Insatsen 2024 är 28 000 kr + moms. Vi är här väldigt tydliga med att självkostnaden kan bli större än insatsen!

Hur går det till?
Två gånger per år i mars och september, kontaktar Bredband Bros entreprenör BRS alla nya medlemmar som visat intresse för anslutning till fiber.
Redan vid två fastigheter i närheten av varandra kan priset halveras. Om någon ledningsägare ska göra arbeten i området så kan självkostnaden bli avsevärt billigare genom samförläggning.
Det är så Bredband Bro Ekonomisk förening fungerar och det är så den byggdes från början. Kostnaden blir alltså lägre för dig om grannarna också ansluter sig.
Blir självkostnaden lägre än insatsen är det ändå 28 000 kr + moms som gäller. Blir självkostnaden högre än 28 000 kr + moms är det den högre kostnaden som gäller.
Ex. Om kalkylen säger att projektet kostar 100 000 kr + moms 25 000 kr delas kostnaden solidariskt mellan medlemmarna i projektet.

När ska jag betala?
Du betalar insatsen före projektets start och resterande av självkostnaden när projektet är slutfört.

Vad är det som påverkar kostnaden?
Det som påverkar kostnaden är markens beskaffenhet t.ex. hällmark ger högre kostnader, ställkostnader för entreprenören, beredning av arbetet och hur lång sträcka. När flera delar på kostnaden blir den lägre för varje delning.

Hur stor är månadskostnaden?
För närvarande 375 kr per månad. Då ingår hastighet 1000/1000, Telias TV-paket Lagom och nätets drift. Avtalet gäller från hösten 2023 och 10 år framåt.