Bredband Bro – vår historia

2011 väcktes tankarna på att bygga fibernät över hela Gotland och i Bro samlades de första entreprenörerna för att hitta strategier och tankegångarna gick ungefär såhär:

I fiberföreningen tar vi gemensamt ansvar för att gräva ner s.k. optoslang och bygga ett lokalt fibernät till alla hushåll och företag som vill vara med. Nätet ansluts till en punkt där det finns fiber, på Gotland vanligtvis Telia/Skanovas telestationer.

Grävning och nätbyggandet köps av entreprenörer men för att få så låg anslutningsinsats som möjligt är det viktigt att så många som möjligt hjälps åt med det man kan, att ingen tar betalt för arbetet och att markägarna ”bjuder på” markintrånget. På det sättet kan man göra detta för halva kostnaden eller mindre jämfört med om något bolag skulle ha byggt nätet. Medlemsinsatsen blev till slut 18 500:- beroende bland annat på längre grävsträcka och lite låg anslutningsgrad.

Alla skall erbjudas att vara med och alla hjälps åt i form av ett antal dagsverken t.ex. genom att röja längs fiberledningen, hålla snyggt runt skåpen, hjälpa grannar med TV och dator/surfplatta, koka kaffe osv.

Som medlem får du rör (slang), fiber och aktiv utrustning ända in i huset. Grävningen på egen tomt ingår också i medlemsinsatsen. Däremot får du själv stå för kostnaden för eventuella dragningar av kablar i hemmet, fast det behövs oftast inte så mycket.

Den som eventuellt ångrar att man inte anslöt sig till bredbandet från början är välkommen att ta kontakt med någon i styrelsen. Anslutningar i efterhand kommer att kosta mer i insats än de som var med från början. Detta beror på att fibernätet fungerat sedan januari 2013 och det skrevs ett 10-årigt avtal med Telia. Grävning och fiberblåsning kostar också mer när arbetet görs på enstaka fastigheter.