Rutin vid ägarbyte av fastighet med fiberanslutning.

Vad skall göras när vi säljer vår fastighet?

 • Säljare kontaktar Bredband Bro, säger upp sitt medlemskap och meddelar datum för överlåtelse samt köpares kontaktuppgifter.
 • Köpare fyller i blanketten Medlemsansökan, fyller i den och skickar den till mail alternativt som brev till Carin Jakobsson Bro Lilla Åby 716, 621 73 Visby.
 • Säljare kontaktar Telia och meddelar flyttdatum, enklast via Telias “Mina sidor” eller tel 90 200.
 • Köpare kontaktar Telia när det närmar sig för bytet för att undvika avbrott i abonnemanget .
 • Säljare överlämnar originalavtalet som skrevs vid fastighetens anslutningstillfälle till ny fastighetsägare.
 • När köpet är klart kontaktar köparen bredbandbro@telia.com och skriver avtal samt fyller i autogiroblankett för överföring av månadsavgiften som är 375 kr.
 • I de fall säljaren har betalat månadsavgiften med årsfaktura, kommer säljare – köpare överens om hur detta skall hanteras.

Säljaren ansvarar för att följande utrustning, som ingår i avtalet, finns kvar i fastigheten.

 • Medlemsbevis
 • Anslutningsavtal
 • Karta över fiberdragning på fastigheten
 • Konverter
 • Router med tillhörande sladdar
 • Två TV-boxar med tillhörande fjärrkontroller
 • BRS tekniska beskrivning ”Fastighetsanslutning” och ”Ledningar och boxar”

Om du har frågor om följande ärenden är du välkommen att kontakta styrelsen via e-post/ mail

 • Medlemsansökan
 • Tilläggsavtal vid ägarbyte
 • Anslutningsavtal
 • Autogiroanmälan alternativt årsavgift
 • Markupplåtelse