Medlemsinformation

Om Bredband Bro – en ekonomisk medlemsägd förening.

Under den här rubriken hittar du information om hur det går till vid försäljning av fastighet, vad du ska tänka på innan du gräver och vart du vänder dig om något har hänt med din fiber.
Om du drabbas av avbrott i uppkopplingen ska du ringa alltid Telia och felanmäla. Det är viktigt att avbrott syns i Telias statistik.

Bredband Bro är en medlemsägd ekonomisk förening med 167 medlemmar (2024-01-01) . Det innebär att alla medlemmar i föreningen äger en andel av densamma.
En bostadsrättsförening är också en ekonomisk förening – där äger medlemmarna hela fastigheten gemensamt och betalar en andelsavgift varje månad.

Vad är då skillnaden mellan andelsavgift och hyra?


Jo, i en andelsförening betalar du just din andelskostnad för att nyttja din del av fastigheten, i en hyresrätt betalar du hyra som innebär att du betalar för att du lånar en del av fastigheten.
Det är samma i vår fiberförening, medlemmarna äger varsin andel och förfogar med personligt ansvar över allt som finns inom fastighetsgränsen. Personligt ansvar har man såklart för resten av nätet också, men den delen av ansvaret delar du med resten av föreningens medlemmar .

Vid starten 2011 var vi många som valde att ansluta våra fastigheter och det blev ekonomiskt fördelaktigt eftersom vi var många som delade på kostnaderna som grävning, fiberdragning, blåsning mm mm. En annan fördel var att entreprenörerna arbetade sig igenom område för område, vilket förkortade ställtiden.
Här hittar du anledningen till att det är dyrare att efteransluta.. Här kan du läsa mer om kostnader för efteransutning l
Tack vare att vi var många lyckades föreningen också genomdriva bra avtal med Telia som blev vår leverantör.

Medlemmar har rättigheter och skyldigheter

Att vara del i en medlemsförening har många fördelar.
Du har t.ex stora möjligheter att påverka vilka som skall förvalta din investering .
En medlemsförening är enligt lag skyldig att kalla till stämma en gång om året och där kan du påverka genom att välja vilka som skall sköta föreningens administration och ekonomi.
Du har insyn i både ekonomi och vad som hänt i föreningen under året i årsredovisningen som finns tillgängligt för alla medlemmar i samband med stämman och som också redovisas till Bolagsverket.
Föreningen har att förhålla sig till myndigheter som Post och Telestyrelsen, PTS, där vi varje år redovisar hur många anslutningar som finns i vårt område.
Likaså måste vi redovisa ekonomi och händelser till Bolagsverket, som också styr hur t.ex föredragningslistan, dagordningen, för årsstämman skall vara utformad.

Vad du som medlem måste tänka på!

Det finns några saker du måste tänka på som medlem. En av dem är när du skall gräva. Du skall innan du gräver alltid kontakta Ledningskollen så att du vet vart fibern ligger. Om fiberslangen blir avgrävd är du som fastighetsägare ansvarig och står för alla kostnader.
När ledningskollen är kontaktad sker en ledningsvisning, då BRS Networks eller ElTel kommer och mäter ut vart ledningen finns. Det kostar en slant och den kostnaden står du för.
När en fastighet skall säljas finns det också en hel del du måste tänka på.
Under rubriken Som Medlem hittar du Rutin vid ägarbyte av fastighet och Felanmälan vid avgrävd fiber .
Dessa två liksom Innan du gräver skall du känna till och följa när det blir aktuellt.