Skapa ett ärende på Ledningskollen innan du gräver.

Innan du gräver måste du veta vart fibern ligger. Det är du som markägare, eller ditt försäkringsbolag om dessa kopplas in, som blir ersättningskyldig om fibern grävs av.

Se filmen om Ledningskollen nedan.

<< Det här är ledningskollen. >>

Ledningskollen underlättar kommunikation mellan ägare av ledningar, kablar och annan infrastruktur och de som vill veta var dessa finns. Många användningsområden Det vanligaste skälet att använda Ledningskollen är att man planerar någon slags markarbete, eftersom det då finns en risk finns att man gräver av ledningar. Man begär då “ledningsanvisning/ kabelanvisning” av den som äger ledningar i området.

Tjänsten kan med fördel också användas för:
• projektering
• samordning
• planärende

Passar många:
Både privatpersoner, företag, myndigheter, kommuner eller andra som ska planera eller utföra markarbeten har nytta av Ledningskollen, liksom naturligtvis de som äger ledningarna. Läs hur Ledningskollen fungerar för olika användare.
Att gräva på en plats utan att först göra en förfrågan via Ledningskollen till eventuella ledningsägare innebär en stor risk.
Den som gräver av en ledning kan bli betalningsskyldig.

Enkelt att få besked om ledningar:
Att ställa en fråga är enkelt. Först skapar du konto i Ledningskollen, du loggar sedan in och skapar ett ärende genom att mata in nödvändig information. Informationen skickas till ledningsägare anslutna till Ledningskollen med infrastruktur i närheten av området frågan gäller. Sedan svarar de ledningsägare som har ledningar på platsen där du ska gräva. Läs mer om att göra ledningsanvisningsärende i Ledningskollen.”

Tjänsten kan med fördel också användas för:
• projektering
• samordning
• planärende

Passar många:
Både privatpersoner, företag, myndigheter, kommuner eller andra som ska planera eller utföra markarbeten har nytta av Ledningskollen, liksom naturligtvis de som äger ledningarna. Läs hur Ledningskollen fungerar för olika användare.
Att gräva på en plats utan att först göra en förfrågan via Ledningskollen till eventuella ledningsägare innebär en stor risk.
Den som gräver av en ledning kan bli betalningsskyldig.

Enkelt att få besked om ledningar:
Att ställa en fråga är enkelt. Först skapar du konto i Ledningskollen, du loggar sedan in och skapar ett ärende genom att mata in nödvändig information. Informationen skickas till ledningsägare anslutna till Ledningskollen med infrastruktur i närheten av området frågan gäller. Sedan svarar de ledningsägare som har ledningar på platsen där du ska gräva. Läs mer om att göra ledningsanvisningsärende i Ledningskollen.”