Stadgar för Bredband Bro

Vad är stadgar?

Stadgar är föreningens grundläggande regler och föreningen måste ha stadgar och en styrelse, vald av medlemmarna, för att betraktas som en juridisk person.

Stadgarna ska innehålla föreningens namn, ändamål och hur beslut i föreningens angelägenheter ska fattas 
De är registrerade hos Bolagsverket och därmed offentliga.

Ladda ner ditt ex av Bredband Bros stadgar HÄR!