Verksamhetsberättelse för 2016

Publicerat av Bredband Bro den

 

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande Eva Andersson
Kassör Cecilia Wahlberg
Sekreterare Eva Gahnström
Vice ordf.
Stefan Nypelius
Ledamöter Thomas Lindström, Göran Ohlsson

Suppeleanter Emmy Karlsson, Kenneth Meijer

Revisorer Gunilla Segerlund, Geidi Pettersson

Revisorsuppeleant Mia Neverås

Valberedning Lars-Inge Larsson (sammankallande), Ingrid Åkerström &
Anders Hedling.


Möten
Styrelsen har haft sex protokollförda möten under 2016.

Medlemsantalet
Inga nya medlemmar har tillkommit under året.  Medlemsavgiften är oförändrad – 300 kronor.

Drift och funktion.
Under året har en medlem hört av sig då denne hade avbrott i sin uppkoppling och supporten från Telia inte fungerade som vi önskar.
Vi vill uppmana våra medlemmar att kontakta styrelsen om avbrottet är mer än två dygn. Meddela via någon av våra kontaktvägar som du hittar längst ner i dokumentet.

En rapport om kabelbrott på kabel mellan utedosan och innerdosan i en fastighet är rapporterad. Eftersom det har skett inne i huset är det fastighetsägarens ansvar att betala för reparation.

Kabelvisningar
Under året har två kabelvisningar rapporterats.

Nya anslutningar och ägarbyte fastighet.
Inga nya anslutningar och en fastighet har bytt ägare.

Paraplyorganisationer
Bredband Bro är medlem i FibernätGotland och BredbandsforumInformation
Föreningen har tre olika vägar för information till medlemmarna.
Några gånger per år går medlemsinformation ut via mail, där vi bytt system för att skydda medlemmarnas e-postadresser.

Vidare finns även Facebooksida för information. www.facebook.com/brofiber

Förvaltningsstrategier
Bredband Bro har all dokumentation samlad i en molntjänst, Google Drive , som samtliga styrelseledamöter har tillgång till.

Roller och kompetenser i styrelsen
Arbetet med roller och arbetsfördelning har resulterat i tre nya roller.
En med rollen som informationsansvarig och en som ansvarar för hemsidan

Rollen som områdesansvarig är i stora drag klar.

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen