Vart hittar jag information

Informerar om vikten av att läsa igenom informationen på hemsidan om :

Rutiner under Frågor och Svar

  • Ägarbyte
  • Felanmälan
  • Innan du gräver Ledningskollen och att skapa ett ärende innan man gräver, om ansvar och ersättningsskyldighet inom egna fastigheten
  • Telias support tel 020-240 250 och kundtjänst 020-755 766 eller telia.se/kontakt
  • Installationshandböcker finns på telia.se/kundservice

 

Styrelsens ansvar

 

Informerar och tillhandahåller:

Blanketter;

  • Medlemsansökan
  • Tilläggsavtal vid ägarbyte
  • Anslutningsavtal
  • Autogiroanmälan alternativt årsavgift
  • Markupplåtelse