Nollställ Telia router

Publicerat av Bredband Bro den

Internet är ej tillgängligt. TV’n eller andra enheter är inte uppkopplade.

aterstall-modem

Du kommer inte ut på nätet med dator eller annan enhet, eller TV’n visar ingenting alls.

Du behöver kanske nollställa modemet/ routern. Göra en så kallad fabriksåterställning.

Detta gör du enklast med en penna, tandpetare eller t.ex. en synål.

Se bilden nedan vart du hittar återställningsknappen.


OBS!! Denna knapp måste du trycka in och hålla inne i ca 8 sekunder. Nollställning sker när samtliga lampor på framsidan släcks.

Släpp knappen och vänta nu i ca 2 minuter innan modemet är fullt igång med alla funktioner.

Kategorier: SmartTVTEKNIK