Länk till vår årsstämma 2021

Publicerat av Bertil Klintbom den

Hej andelsägare!

Här kommer länken till vår årliga stämma – din demokratiska möjlighet att påverka förvaltningen för vårt gemensamägda fibernät!  

Länk till stämman

Årsredovisningen för 2020

Vi spelar in stämman för att se till att nödvändig dokumentation finns tillgänglig.
Filmen visas endast inom styrelsen om det är nödvändigt och kommer att raderas så snart all dokumentation är på plats. 
Jag hoppas vi ses!
Styrelsen genom Eva