Kallelse till BredbandBro Årsstämma 2021.

Publicerat av Bertil Klintbom den

Härmed kallas du till ordinarie årsstämma i Bredband Bro Ekonomisk Förening 2021.
Välkommen till Bredband Bros stämma den 21 april  2021
Tid: 19.00.
Plats: Digitalt via Zoom
Eftersom vi fortfarande lever under folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi beslutat att stämman 2021 blir digital via Zoom 
Fördragningslista
Fullmakt