Kallelse till årsstämma med Bredband Bro Ek. För.

Publicerat av Bredband Bro den

Kallelse

Härmed kallas du till ordinarie årsstämma i Bredband Bro Ekonomisk Förening.

Stämman hålls torsdagen den 14 april 2016.

Tid: 19.00.

Plats: Bro Föreningsgård.

Föreningen bjuder på smörgåstårta

Dagordning för stämman bifogas denna kallelse.

Rösträtt har alla som betalt medlemsavgiften för 2016.

Kan du/ni ej delta själv kan du lämna fullmakt till annan person att företräda er fastighet på stämman.

Fyll i så fall i bifogad fyllmakt och se till att ombudet har fullmakten med sig till stämman.

Kallelse 2016 ver 2            Fullmakt 2016          Föredragningslista vid stämma Bredband Bro 2016

Övriga handlingar inför stämman såsom:

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

Budget

Finns tillgängliga hos ordförande Eva Andersson och kassör Cecilia Wahlberg.

Styrelsen för Bredband Bro Ekonomisk Förening

Kategorier: Medlemsinfo