Dagsverkesdag den 9 oktober kl 10,00 i föreningsgården.

Publicerat av Bertil Klintbom den

Välkommen på dagsverkesdagen och en statuskontroll av våra  fiberskåp.

Vi träffas i föreningsgården den 9 oktober kl 10,00 över en fika och går igenom hur statuskontrollen ska gå till och delar ut kartor och nycklar. 

Kontrollen av skåpen ställdes in 2020 pga pandemin så det är hög tid att se över dem igen 

Det finns en samlad dokumentation från 2019 som skall uppdateras. 
Du hittar den i länk här. 

Vi har också skrivit serviceavtal med BRS under 2020 och därför gäller lite nya regler. 

Så här gör vi:

Skåpet öppnas och fotograferas, och om det är numrerat, med skåpets nummer synligt  . 
Bilden skickas till bredbandbro@gmail.com  och för att slippa förväxlingar vid dokumentationen, skriver ni skåpets nummer i ämnesraden.  Numret  syns på kartan ni får med.  

Om något inte ser bra ut ska det åtgärdas av BRS enl avtalet
Vi kan fylla på lecakulor om det behövs, men får inte röra något annat i skåpen, Om något inte ser bra ut, så vill vi gärna ha en detaljbild.
Ev behöver det också röjas en del runt skåpen,  

Självklart bjuder vi på förtäring,  korv med bröd och tillbehör, kaffe och en kaka,  när ni kommer tillbaka från en, som vi hoppas ska bli, en skön promenad. 

Såhär ska det se ut i ett fiberskåp!