Rutiner för Bredband Bro

OBS!! Föreningen har som rutin läsa mailen en gång/dag.

Vill du beställa ny anslutning? Skapa en första kontakt med oss under fliken kontakt

Skapa ett ärende på Ledningskollen innan du gräver.


Innan du gräver måste du veta vart fibern ligger. Det är du som markägare, eller ditt försäkringsbolag om dessa kopplas in, som blir ersättningskyldig om fibern grävs av.

<< Det här är ledningskollen. >>

Ledningskollen underlättar kommunikation mellan ägare av ledningar, kablar och annan infrastruktur och de som vill veta var dessa finns. Många användningsområden Det vanligaste skälet att använda Ledningskollen är att man planerar någon slags markarbete, eftersom det då finns en risk finns att man gräver av ledningar. Man begär då "ledningsanvisning/ kabelanvisning" av den som äger ledningar i området.

Tjänsten kan med fördel också användas för:
• projektering
• samordning
• planärende

Passar många:
Både privatpersoner, företag, myndigheter, kommuner eller andra som ska planera eller utföra markarbeten har nytta av Ledningskollen, liksom naturligtvis de som äger ledningarna. Läs hur Ledningskollen fungerar för olika användare.
Att gräva på en plats utan att först göra en förfrågan via Ledningskollen till eventuella ledningsägare innebär en stor risk.
Den som gräver av en ledning kan bli betalningsskyldig.

Enkelt att få besked om ledningar:
Att ställa en fråga är enkelt. Först skapar du konto i Ledningskollen, du loggar sedan in och skapar ett ärende genom att mata in nödvändig information. Informationen skickas till ledningsägare anslutna till Ledningskollen med infrastruktur i närheten av området frågan gäller. Sedan svarar de ledningsägare som har ledningar på platsen där du ska gräva. Läs mer om att göra ledningsanvisningsärende i Ledningskollen.”

Medlem gör felanmälan till Bredand Bro, som sedan anmäler till BRS.


Du medlem felanmäler via kontaktformuläret på hemsidan under fliken kontakt eller med mail till: bredbandbro@gmail.com

De skador som uppstår inom egen fastighet är du som fastighetsägare själv ansvarig för,
men felanmälan måste göras då det kan orsaka avbrott för andra medlemmar i föreningen.
Bredband Bro anmäler i sin tur till BRS, som vi har avtal med och de åtgärdar felet.

Föreningen har som rutin att ordförande skall läsa mailen en gång/dag.

Bredband Bro Rutin vid ägarbyte av fastighet.


Säljare säger upp sitt medlemskap till Bredband Bros styrelse och sitt abonnemang hos Telia,
samt anger datum för avslut.

Säljaren informerar köparen om att fastigheten är ansluten till Bredband Bros fiberförening och att köparen skall kontakta styrelsen inför tillträdet, för att förhindra avbrott i anslutningen.

Ansvarar för att följande utrustning, som ingår i avtalet, finns kvar i fastigheten.
• 2 stycken boxar med tillhörande fjärrkontroll
• Router med tillhörande sladdar
• Mapp med följande handlingar
• Medlemsbevis
• Karta över fiberdragning på fastigheten
• Värdehandling – Telia Digital –tv.
På handlingen finns uppgifter om identifikationskod, kontrollkod, PIN-kod som behövs för att titta på TV i fastigheten.

• BRS tekniska beskrivning ”Fastighetsanslutning” och ”Ledningar och boxar” Totalt 4 sidor.

Allmän information om utrustningen.
Ny router beställs hos Telia Där du också kan köpa andra tillbehör Standardboxen är inte inspelningsbar. Köpare:
• Kontaktar styrelsen och tecknar avtal med Bredband Bro Ekonomisk förening.
• Kontaktar Telia och tecknar abonnemang

Säljare eller Områdesansvarig hänvisar till styrelsen och visar kontaktmöjligheter via hemsidan eller mail.

Uppgifter för områdesansvariga

Hälsar nya medlemmar välkomna. Delar ut en kortfattad, skriftlig information som informerar om
• Föreningens historia
• Avgifter
• Våra avtal och TVpaket
• Utrustning
• Informationskanaler (Hemsidan och Facebook. Nyheter med e-post
• Kontakt med styrelsen samt rutiner för förändringar.


Informerar om vikten av att läsa igenom informationen på hemsidan om
Rutiner under Frågor och Svar
• Ägarbyte
• Felanmälan
• Ledningskollen och att skapa ett ärende innan man gräver, om ansvar och ersättningsskyldighet inom egna fastigheten

• Kontaktvägar:
Telias support tel 020-240 250 | Kundtjänst 020-755 766 | eller www.telia.se/kontakt
• Installationshandböcker finns på telia.se/kundservice

Styrelsens ansvar
Informerar och tillhandahåller:
• Blanketter
• Medlemsansökan
• Tilläggsavtal vid ägarbyte
• Anslutningsavtal
• Autogiroanmälan alternativt årsavgift
• Markupplåtelse