Bredband Bro Årsstämma 2020

Publicerat av Bertil Klintbom den

Härmed kallas du till ordinarie årsstämma i Bredband Bro Ekonomisk Förening 2020.
Välkommen till Bredband Bros stämma den 31 mars 2020 Tid: 19.00. Plats: Bro Föreningsgård.
Föreningen bjuder på förtäring
Föredragningslista och fullmakt.
Rösträtt har alla som betalt medlemsavgiften för 2020. Kan du/ni ej delta själv kan du lämna fullmakt till annan person att företräda er fastighet på stämman. Fyll i så fall i fullmakten och se till att ombudet har fullmakten med sig till stämman. Här hittar du länk till föredragningslista och fullmakt  för årets stämma.   
/Styrelsen för Bredband Bro Ekonomisk Förening