Årsredovisning och Verksamhetsberättelse inför stämma 2020

Publicerat av Bertil Klintbom den

Hej medlemmar i Bredband Bro!
Här kommer redovisningar för det gångna verksamhetsåret.
22/ 3  Korrigering
Det blev en miss i protokollet här kan man säga.
Dokumentet ni fick var ett utkast, vilket jag inte uppmärksammade.
Men rapporten är på gång och jag lägger ut den i färdigt skick inom kort.