Information & avtal

Nedan hittar du information och länkar till avtals-mallar för din fastighet gällande din fiber-utrustning.
Är något oklart och du har någon fråga gällande t.ex. avtal som du inte hittar på denna sida-
Kontakta styrelsen för vidare support. Kontakt här!


 

Övrig information

Ur ledningskollen: Klicka här!


Ledningskollen underlättar kommunikation mellan ägare av ledningar, kablar och annan infrastruktur och de som vill veta var dessa finns. Många användningsområden

Det vanligaste skälet att använda Ledningskollen är att man planerar någon slags markarbete, eftersom det då finns en risk finns att man gräver av ledningar. Man begär då ledningsanvisning/kabelanvisning av den som äger ledningar i området.

Tjänsten kan med fördel också användas för:

• projektering • samordning • planärende

 

Avtal

 

Förening, styrelse & medlemmar

En ekonomisk förening är en grupp människor som gemensamt driver en gemensam fråga, företag eller anläggning.

Allt från Arla (globalt företag) till Mellanskog (nationell skogsägarförening) till Gotland Montessori-Friskola är ekonomiska föreningar. Föreningen drivs som ett företag, där medlemmarna väljer en styrelse som ska förvalta medlemmarnas investering.

Stadgarna styr vad som gäller i föreningen och vad styrelsen har att förhålla sig till.
På Bolagsverket hittar du normen för vad stadgarna skall innehålla. Klicka på länken.

Bolagsverket (föreningsformer)
➢ Styrelsen har ett kollektivt ansvar, dvs ska ha samtliga medlemmars bästa i åtanke när beslut fattas.

➢ Kalla till och hålla stämma en gång per år där ekonomi och verksamhet redovisas och medlemmars motioner behandlas.

➢ Styrelsen har också att följa de lagar som anges och myndighetskontakter som krävs för just den typen av förening som bedrivs. För att detta skall fungera smidigt behövs tydliga ramar för vilka kompetenser som behövs för de uppgifter som finns i föreningen.

➢ Sköta administration och ekonomi på ett sätt som är till fördel för samtliga medlemmar.

➢ Lyssna och beakta medlemmars synpunkter och fatta beslut som gynnar samtliga medlemmar.

➢ Kontinuerlig informera medlemmarna om vad som händer i föreningen.
Den sammanlagda investeringen ägs gemensamt av medlemmarna i vars och ens andel.

En bostadsrättsförening är ett bra exempel:
När du köper en bostadsrätt, köper du egentligen en andel av fastigheten. D.v.s. du hyr inte din lägenhet utan du betalar din andel varje månad för att fastigheten skall administreras ur praktisk, administrativ och ekonomisk synvinkel.

Detsamma gäller en fiberförening om en kommun eller socken bestämt sig för att själva äga sin fiber. Vare sig det gäller bostadsrätt eller fiberförening finns alltid det personliga valet om man vill ingå i föreningen eller inte.

När man väljer att vara medlem i en medlemsägd förening har man både rättigheter och skyldigheter.
Du har som medlem har rätten att:

➢ Välja vilka som ska förvalta din investering vid en årsstämma där en styrelse, revisorer och valberedning väljs.

➢ Lägga in motioner med förslag om det är något du vill ändra på. Som regel skall motionerna finnas styrelsen tillhanda ca 14 dagar innan stämman, men det är upp till varje förening att skriva in i stadgarna vad som gäller.

➢ Vända dig till styrelsen om problem du inte själv kan lösa skulle uppstå.
Dina skyldigheter som medlem:

➢ Betala din andelsavgift i rätt tid.

➢ Ta del av den information som styrelsen ger ut.

➢ Välja vilka som ska förvalta din investering vid en årsstämma där en styrelse, revisorer och valberedning väljs.

➢ Vända dig till styrelsen om problem du inte själv kan lösa skulle uppstå.