Hur beräknas priset för en fiberanslutning?

Hur gör jag för att få fiber?

Det första du gör är att kontakta styrelsen om ett medlemskap i föreningen. Det kostar förnärvarande 300kr per år.

Hur mycket kostar det?

I Bredband Bro ekonomisk förening har vi fiber till självkostnadspris. Det betyder att du genom insats i föreningen äger lika stor insats som alla andra i nätet. Insatsen är 2021 28000kr. Vi är här väldigt tydliga med att självkostnaden kan bli högre än insatsen!

Hur går det till?

Två gånger per år, i mars och september så kontaktar Bredband Bros entreprenör, BRS, alla som har betalat årsavgiften om 300kr och där med visat intresse för fiber.


Därefter görs en kalkyl utifrån hur mycket projektet kommer att kosta.
Det kan skilja mycket. Är man ensam så får man bära alla kostnader själv och då blir självkostnaden hög men man kan ändå få fiber.

Redan vid två så kan priset halveras. Lika så om någon annan ledningsägare ska göra arbeten i området så kan självkostnaden bli avsevärt mycket lägre.

Det är så Bredband Bro ekonomisk förening fungerar och det är så den byggdes från början. Kostnaden blir alltså lägre för dig om grannarna också ansluter sig.
Blir självkostnaden lägre än insatsen är det ändå 28000kr som gäller. Blir självkostnaden högre än 28 000 är det den högre kostnaden som gäller.

Ex. Om kalkylen säger att projektet kostar 100 000 så delas kostnaden solidariskt mellan medlemmarna i projektet.

100 000/4=25000 och då betalar var medlem 28000kr

100 000/3=33333 och då betalar var medlem 33333kr Givetvis kan saker hända i ett projekt och då delar man även eventuella extrakostnader solidariskt

När ska jag betala?

Du betalar insatsen före projektets start och resterande av självkostnaden när projektet är slutfört.

Varför har föreningen inte ett fast pris?

Därför att det kostar vad det kostar och någon ska betala det någon gång. Det finns exempel på föreningar som tagit lån för att bygga nätet och där man sedan betalar av månadsvis med en förhöjd månadskostnad. Bredband Bro ekonomisk förening valde att ha låg månadskostnad.

Hur finansierar jag min anslutning?

Det finns flera banker som har så kallade fiberlån. Ofta räknar banken med att en fiberanslutning har sitt värde under lång tid och då blir lånen förmånliga. Bredband Bro ekonomisk förening rekommenderar dig att rådgöra med din bank.

Vad är det som påverkar kostnaden?

Det som påverkar kostnaden högt är ställkostnader för entreprenörer, beredning av arbetet och långa sträckor.  När många delar på kostnaden så blir den lägre för varje delning.

Är det inte orättvist om det är olika kostnad för medlemmarna?

Kronorna är olika värda, bidragen finns inte längre, fastighetspriserna har ändrats och eftersom din anslutning sker till självkostnadspris så är det ingen som tjänar några pengar på dig.

Hur stor är månadskostnaden? För närvarande 400kr/månad. Då ingår 100/10, Telias tv-paket lagom, IP-telefoni och nätets drift. Avtalet ska förhandlas om inom de närmaste åren