Rutin vid ägarbyte av fastighet med fiberanslutning.

Vad skall göras när vi säljer vår fastighet?

 • Säljare kontaktar Bredband Bros styrelse , säger upp sitt medlemskap och meddelar datum för överlåtelse samt köpares kontaktuppgifter
 • Köpare fyller i blanketten Medlemsansökan, fyller i den och skickar den till mail alternativt som brev till
  Carin Jacobsson Bro Lilla Åby 716, 621 73 Visby
 • Säljare kontaktar Telia och meddelar flytt med åå mm dd . Enklast via Telias “Mina sidor” eller tel 90 200.
 • Köpare kontaktar Telia när det närmar sig för bytet för att undvika avbrott i abonnemanget .
 • Säljare överlämnar originalavtalet som skrevs vid anslutning 2013 till ny fastighetsägare
 • När köpet är klart träffar köparen en representant för styrelsen och skriver avtal samt fyller i autogiroblankett för överföring av månadsavgiften om 400kr.
 • I de fall säljaren har betalat månadsavgiften med årsfaktura, kommer säljare – köpare överens om hur detta skall hanteras.


Säljaren ansvarar för att följande utrustning, som ingår i avtalet, finns kvar i fastigheten.

 • 2 stycken boxar med tillhörande fjärrkontroll
 • Router med tillhörande sladdar
 • Mapp med följande handlingar
 • Medlemsbevis
 • Karta över fiberdragning på fastigheten
 • Värdehandling – Telia Digital –tv.

  På handlingen finns uppgifter om identifikationskod, kontrollkod, PIN-kod som behövs för att titta på TV i fastigheten.
 • BRS tekniska beskrivning ”Fastighetsanslutning” och ”Ledningar och boxar” Totalt 4 sidor.

  Allmän information om utrustningen.
 • Ny router beställs hos Telia Där du också kan köpa andra tillbehör Standardboxen är inte inspelningsbar. Köpare:
 • Kontaktar styrelsen och tecknar avtal med Bredband Bro Ekonomisk förening.
 • Kontaktar Telia och tecknar abonnemang

Du hittar fler rutiner i menyn Medlemsinformation.

 • Felanmälan
 • Innan du gräver Ledningskollen och att skapa ett ärende innan man gräver, om ansvar och ersättningsskyldighet inom egna fastigheten
 • Telias support tel 90 200 eller telia.se/kontakt
 • Installationshandböcker finns på telia.se/kundservice
 • Teknisk support hittar du under Frågor& Svar.

Om du har frågor om följande ärenden är du välkommen att kontakta styrelsen via e-post/ mail

 • Medlemsansökan
 • Tilläggsavtal vid ägarbyte
 • Anslutningsavtal
 • Autogiroanmälan alternativt årsavgift
 • Markupplåtelse