Rutin vid ägarbyte av fastighet.

Publicerat av Bertil Klintbom den

Som ägare till fiber-abonnemang!


Säljare säger upp sitt medlemskap till Bredband Bros styrelse och sitt abonnemang hos Telia,
samt anger datum för avslut.

Säljaren informerar köparen om att fastigheten är ansluten till Bredband Bros fiberförening och att köparen skall kontakta styrelsen inför tillträdet, för att förhindra avbrott i anslutningen.

Ansvarar för att följande utrustning, som ingår i avtalet, finns kvar i fastigheten.
• 2 stycken boxar med tillhörande fjärrkontroll
• Router med tillhörande sladdar
• Mapp med följande handlingar
• Medlemsbevis
• Karta över fiberdragning på fastigheten
• Värdehandling – Telia Digital –tv.
På handlingen finns uppgifter om identifikationskod, kontrollkod, PIN-kod som behövs för att titta på TV i fastigheten.

• BRS tekniska beskrivning ”Fastighetsanslutning” och ”Ledningar och boxar” Totalt 4 sidor.

Allmän information om utrustningen.
Ny router beställs hos Telia Där du också kan köpa andra tillbehör Standardboxen är inte inspelningsbar. Köpare:
• Kontaktar styrelsen och tecknar avtal med Bredband Bro Ekonomisk förening.
• Kontaktar Telia och tecknar abonnemang

Säljare eller Områdesansvarig hänvisar till styrelsen och visar kontaktmöjligheter via hemsidan eller mail.