Om Bredband Bro – en ekonomisk medlemsägd förening.

Under den här rubriken hittar du information om hur det går till vid försäljning av fastighet, vad du ska tänka på innan du gräver och vart du vänder dig om något har hänt med din fiber.
Om du drabbas av avbrott i uppkopplingen ska du ringa alltid Telia och felanmäla. Det är viktigt att avbrott syns i Telias statistik.

Bredband Bro är en medlemsägd ekonomisk förening. Det innebär att alla medlemmar i föreningen äger en andel av densamma
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening – där äger medlem hela fastigheten gemensamt med de andra medlemmarna och förfogar över sin andel, dvs sin lägenhet.
Det är samma i vår fiberförening, medlemmarna äger varsin andel och förfogar med personligt ansvar över allt som finns inom fastighetsgränsen.

Vid starten 2011 var vi många som valde att ansluta våra fastigheter och det var ekonomiskt fördelaktigt eftersom vi delade på kostnader som grävning, fiberdragning, blåsning mm mm.
Tack vare att vi var många lyckades föreningen också genomdriva bra avtal med Telia som blev vår leverantör.

Medlemmar har rättigheter och skyldigheter

Att vara del i en medlemsförening har många fördelar.
Du har t.ex stora möjligheter att påverka vilka som skall förvalta din investering .
En medlemsförening är enligt lag skyldig att kalla till stämma en gång om året och där kan du påverka genom att välja vilka som skall sköta föreningens administration och ekonomi.
Du har insyn i både ekonomi och vad som hänt i föreningen under året i årsredovisningen som finns tillgängligt för alla medlemmar i samband med stämman och som också redovisas till Bolagsverket.
Föreningen har att förhålla sig till myndigheter som Post och Telestyrelsen, PTS, där vi varje år redovisar hur många anslutningar som finns i vårt område.
Likaså måste vi redovisa ekonomi och händelser till Bolagsverket, som också styr hur t.ex föredragningslistan, dagordningen, för årsstämman skall vara utformad.

-Skriv lite om skyldigheter och förväntningar som ställs på medlem

Vad du som medlem måste tänka på!

Det finns några saker du måste tänka på som medlem. En av dem är när du skall gräva. Du skall innan du gräver alltid kontakta Ledningskollen så att du vet vart fibern ligger. Om fiberslangen blir avgrävd är du som fastighetsägare ansvarig och står för alla kostnader.
När ledningskollen är kontaktad sker en ledningsvisning, då BRS Networks eller ElTel kommer och mäter ut vart ledningen finns. Det kostar en slant och den kostnaden står du för.
När en fastighet skall säljas finns det också en hel del du måste tänka på.
Under rubriken Som Medlem hittar du Rutin vid ägarbyte av fastighet och Felanmälan vid avgrävd fiber .
Dessa två liksom Innan du gräver skall du känna till och följa när det blir aktuellt.