Gå till innehåll

Varför är inte alla avtal och kartor klara?

Det har varit problem med att få kartorna uppdaterade. Exakt ledningssträckning kan inte fastställas innan själva grävningen. Vilket beror på att verkligheten ser annorlunda ut än vad man kan ana när man ser markytan. 

 Hur djupt behöver kabeln ligga i tomtmark?

40 cm. Det räcker med 40 cm även i berg.

Måste jag peka ut var på tomten det ska grävas?

Det är bra om du kan det. Det viktigaste är att ha koll på var el-, vatten- och avloppsledningar finns.