Gå till innehåll

Grävningen rullar på – så snart blåser vi

Vi har nu bara lite grann kvar att gräva: vid Byskogs/Skogsholm och vid Väskindevägen samt till Fole Granar. Det är lite småbitar och vägundergångar också. Grävningen beräknas vara klar under oktober månad.

I veckan startar arbetet med att blåsa i fiber. Detta beräknas ta några veckor i anspråk. Start sker med den grövre fibern och sedan de som ska in till fastigheterna.

Det är därför av yttersta vikt att du satt upp din koplingsdosa och dragit ut ”innefibern”. Om du inte gjort det, gör det omgående

Information om dagsverken framöver kommer att sändas ut separat med mail på onsdag kväll eller torsdag. Räkna med att vi kan komma att behöva din hjälp under nästa helg.

Fiberblåsning- anvisningar

Se förra infon.

Detta måste vara klart snarast. 

Ekonomin i projektet

Ingen förändring sedan förra infon.

Resterande medlemsinsats

Styrelsen beslöt vid möte den 8/10 att resterande del av medlemsinsatsen skall betalas senast den 15/11 2012. Om du har möjlighet så betala gärna tidigare då vi behöver likvida medel p.g.a. bidrag från region/stat ser ut att betalas ut till oss senare än vad som varit sagt från början.

Den summa du skall betala in är:

Vanligt abonnemang med tjänsteinnehåll (17 000 - 11 300) är 5 700 SEK.

Flygel/ekonomibyggnad med tjänsteinnehåll  (6 800 – 4 500) är 2 300 SEK per anslutning.

Pengarna sätts in på föreningens bankgirokonto 791-5630.

Tackar på förhand.

Informationsmöten

Möte Område Söder 20 nov. 19,00 i Bro Föreningsgård.

Möte Område Norr 22 nov. 19,00 i Bro Föreningsgård.

Kan du ej på ditt områdes tid så går det naturligtvis bra att komma det andra datumet.

Telia, Roger Erixon kommer då att medverka för att gå i genom allt runt abonnemangen, telefoni, TV, ev. tillval m m. När det gäller telefoni kommer du att få en blankett som ska fyllas i.

Utlämning av grejor

Om planeringen håller så kommer vi att lämna ut fiberkonverter, router och digitalboxar under vecka 46 med start i mitten av veckan fram t o m helgen.  Vi återkommer med mer exakt info. Utlämningen kommer att ske på Halner Gård.  Resterande del av medlemsinsatsen ska vara betald för att du ska kunna kvittera ut prylarna.

Startdatum

Vi väntar besked från Telia om startdatum. Förhoppningsvis får vi besked i denna vecka. Starten hänger på när de får leverans av switchar (kopplingsutrustning).

Märkning slang och fiberblåsning

 

Fiberblåsningen startar i veckan som kommer. BRS networks startar arbetet med ledningen vid gasledningen. Sedan kommer fiberdragningen göras i ”stamnätet” för sedan slutligen blåsa ut till fastigheterna.

 

Läget är därför inte lika akut med märkning av slangarna i skåpen enligt mail i går.

 

Tanken är att de som har tid, möjlighet, utrustning och färdigheter för göra arbete är välkomna att höra av sig. Vi har även nästa helg på oss för arbetet.

 

Det som ska göras är:

·bestämma vilken slang i skåpet som hör till respektive anslutning/fastighet. Det görs enklast med hjälp av kompressor.

·I skåpet märka fastighetsbeteckning på respektive slang samt slangen till nästa skåp. Det görs med speciella märketiketter som vi har fått från BRS networks

 

För arbetet behövs 2-3 personer och en liten kompressor. Ni som gör jobbet får karta med fastighetsbeteckningar till respektive skåp.

 

Vi har tyvärr bara fått en märkutrustning som vi kan ha ca 14 dagar. Kan vi inte koordinera ihop arbetet, får vi märka slangarna tillfälligt (med tejp o märkpenna) och göra slutlig märkning senare i veckan. Jag har märkutrustningen hos mig och kommer börja i området kring Tors i morgon lördag.

 

 

Grävarbete

 

Arbetet fortskrider. Området vid Annexen är färdigt med slang och efterarbete återstår. Bergfräsning vid Eriks går långsamt ”det är hårt som berg”. Återstår ännu någon dag. När det är färdigt kommer fräsningen flyttas till arbete från Växeln bakom g:a affären och mot kyrkan.

 

Under veckan har det färdigställts kring Skogsholm. Grävmaskinerna kommer att flyttas till Byskogsområdet och Branden.

 

Vi har äntligen fått klart från trafikverket med tillstånd. Borrningarna under vägarna kan nu börja men ligger ytterligare minst en vecka fram.

 

 

Vägundergångar

Vi har ännu att kolla några befintliga genomgångar om det finns plats samt få i fiberslangar.

 

De som är aktuella är att få i 2 st fiberslangar i genomgången på 148:an vid bron norr om kyrkan. Det är gamla avloppsledningen från Tingsbrogården som vi kan nyttja. Det ska dock i två slangar.

 

Nästa är vid Tingsbrogården på vägen mot Folegranar. Där måste vi ha klarhet om det finns utrymme att få i slang.

 

Ni som vill fixa med det här kan kontakta Sofia på 0707-305311 för mer info om vad som ska göras.

Grävningen rullar på – så snart blåser vi

Vi har nu bara någon km kvar att gräva vid Byskogs och vid Väskindevägen samt lite vid vägundergångar och lite bakom kyrkan fram till Annexen.

I nästa väcka startar arbetet med att blåsa i fiber. Detta beräknas ta några veckor i anspråk. Start sker med den grövre fibern och sedan de som ska in till fastigheterna.

Det är därför av yttersta vikt att du satt upp din koplingsdosa och dragit ut ”innefibern” senast den 15 oktober. 

Information om dagsverken framöver kommer att sändas ut separat.

Fiberblåsning- anvisningar

Blåsning av fibern kommer att starta 15 oktober.

Senast detta datum måste alltså boxen, du ska montera, utanpå huset vara monterad. Med detta avses följande: slangen ska vara fastsatt i underkant på boxen (hål för detta finns i boxen), boxen ska vara monterad på väggen och innefibern ska vara utdragen genom det hål du gjort i väggen och någon decimeter ska finnas utdragen och hoprullad i boxen.

Detta måste vara klart senast 15 oktober. 

Ekonomin i projektet

Tomterna har medfört extra kostnader då det ofta varit så att vi medlemmar har väldigt dålig koll på var våra ledningar ligger vilket medfört merarbete/merkostnader. Styrelsen återkommer i denna fråga, när vi vet totalkostnaden för projektet.

Vi har tyvärr fått fräsa berg på fler ställen än vi räknat med när vi projekterade dragningen. Detta innebär en del merkostnader. Merkostnader har också uppstått p g a att vi ej kunnat gå den närmaste vägen med fibern då fastighetsägare, som ej är medlemmar,  inte velat upplåta sin mark för fiberdragningen.

Styrelsens bedömning, just nu, är att vi kommer att få en merkostnad på mellan 5 och 10 % (max). Hur vi ska täcka denna merkostnad kommer årsstämman att få fatta beslut om. 

Det är därför nu extra viktigt att vi hjälps åt med dagsverken och annat för att merkostnaden ska bli så liten som möjligt.

Resterande medlemsinsats

Styrelsen beslöt vid möte den 8/10 att resterande del av medlemsinsatsen skall betalas senast den 15/11 2012. Om du har möjlighet så betala gärna tidigare då vi behov av likvida medel p g a bidrag från region/stat ser ut att betalas ut till oss senare än vad som varit sagt från början.

Den summa du skall betala in är:

Vanligt abonnemang med tjänsteinnehåll (17 000 - 11 300) är 5 700 SEK.

Flygel/ekonomibyggnad med tjänsteinnehåll  (6 800 – 4 500) är 2 300 SEK per anslutning.

Pengarna sätts in på föreningens bankgirokonto 791-5630.

Informationsmöten

Vi planerar för 2 informationsmöten fram i november. Separat kallelse kommer att skickas ut senare.

Telia kommer då att medverka för att gå i genom allt runt abonnemangen, telefoni, TV, ev. tillval m m.