Gå till innehåll

Rutiner för Bredband Bro

OBS!! Föreningen har som rutin att styrelsens ordförande skall läsa mailen en gång/dag.

Skapa ett ärende på Ledningskollen innan du gräver.

OBS! Uppdatering av text pågår.
Medlem gör felanmälan till Bredand Bro, som sedan anmäler till BRS.

OBS! Uppdatering av text pågår.
Säljare säger upp sitt medlemskap till Bredband Bros styrelse och sitt abonnemang hos Telia, samt anger datum för avslut.

OBS! Uppdatering pågår.