Säljare säger upp sitt medlemskap till Bredband Bros styrelse och sitt abonnemang hos Telia,
samt anger datum för avslut.

Säljaren informerar köparen om att fastigheten är ansluten till Bredband Bros fiberförening och att köparen skall kontakta styrelsen inför tillträdet, för att förhindra avbrott i anslutningen.

Ansvarar för att följande utrustning, som ingår i avtalet, finns kvar i fastigheten.
• 2 stycken boxar med tillhörande fjärrkontroll
• Router med tillhörande sladdar
• Mapp med följande handlingar
• Medlemsbevis
• Karta över fiberdragning på fastigheten
• Värdehandling – Telia Digital –tv.
På handlingen finns uppgifter om identifikationskod, kontrollkod, PIN-kod som behövs för att titta på TV i fastigheten.

• BRS tekniska beskrivning ”Fastighetsanslutning” och ”Ledningar och boxar” Totalt 4 sidor.

Allmän information om utrustningen.
Ny router beställs hos Telia Där du också kan köpa andra tillbehör Standardboxen är inte inspelningsbar. Köpare:
• Kontaktar styrelsen och tecknar avtal med Bredband Bro Ekonomisk förening.
• Kontaktar Telia och tecknar abonnemang

Rutiner under Frågor och Svar

  • Ägarbyte
  • Felanmälan
  • Innan du gräver Ledningskollen och att skapa ett ärende innan man gräver, om ansvar och ersättningsskyldighet inom egna fastigheten
  • Telias support tel 020-240 250 och kundtjänst 020-755 766 eller telia.se/kontakt
  • Installationshandböcker finns på telia.se/kundservice

Om du har frågor om följande ärenden är du välkommen att kontakta styrelsen i mail bredbandbro@gmail.com

  • Medlemsansökan
  • Tilläggsavtal vid ägarbyte
  • Anslutningsavtal
  • Autogiroanmälan alternativt årsavgift
  • Markupplåtelse