Gå till innehåll

Dagsverken

 

Vi Kallar till dagsverke!

Vi har planerat en arbetsdag lördagen den 27-april.

Snön är borta och gräset har inte blivit högt vilket gör det lämpligt att reparera kvarvarande skador i skog och mark. Vid det här tillfället har man möjlighet att fylla eventuellt ej fullgjorda dagsverken. (De som vill kan fortfarande köpa sig fria från sina dagsverken med 1500kr/dagsverke.) Vi hoppas att kunna avsluta den praktiska delen av fiberprojektet och anse det klart före maj månads utgång.

För att kunna strukturera upp dagen på bästa sätt vill vi veta följande:

Kommer du? Vill du köpa dina dagsverken?

Vilka arbeten Ni anser ännu inte är klara?

Mejla ovanstående svar och era frågor före 13/3 till Thomas Lindström på adressen:

ijons@live.se

Vi kommer eventuellt att behöva ha hjälp av traktorer, motorsågar mm. Vi ska förutom markåterställning, fylla skåp med lecakulor, märka skåp på utsidan, märka ut dikesundergångar, samla in våra pinnar och kabelvisningspinnar, mm.

Riktlinjer för dagen

Anmälan och information vid Föreningsgården 0800

Gemensam lunch vid 1200

Kaffe 1500

Kommentera