Gå till innehåll

Info 25/1

Information från styrelsen i Bredband Bro Ek. För.

Starten av bredbandet

Allt ska nu vara inläst hos Telia så det är bara och köra igång om du inte redan gjort det.

Här ser du en länk till Hejnum/Bäls hemsida, http://hbfiber.se/leankar.html och där väljer du instruktion för att aktivera internet, gå gärna in där för där kan du se de bilder som sedan möter dig här du loggar på din dator mot bredbandet.

Där framgår också vad det är man ska fylla i. Alla bilder är ej 100 % lika men de ger en bra bild.

Det du ska välja på bredbandshastig är 50/8 – 100/10.

När du fyllt i allt så vänta ca en halvtimme och koppla upp dig igen då ska allt funka.

Den bild som kommer upp där du ska fylla i namn m m ska vara förifylld med den adress du har till det hus där bredbandet är inkopplat.

Om det är fel adress ska du ringa oss i Bredband Bro. Se nedan. Gå inte vidare om adressen är fel utan notera adressen och ring oss. Ett sådant fel beror på en felkoppling i vårt nät och ska åtgärdas av oss (BRS) inte av Telia.

När du kopplat ihop dina grejor och startar fiberkonvertern ska det lysa tre lampor på denna.

Övre radens lampa markerar att strömmen är på. Andra raden vänster lampa att du kopplat in routern i konvertern. Höger lampa andra raden markerar att du har ljus i fibern d.v.s. att bredbandet rent fysiskt fungerar. Lyser inte någon av lamporna ring den jourperson som finns angiven nedan.

Jour under uppstart

Fredag 25/1 ringer du Stefan Nypelius, 070-346 67 64

Lördag 26/ ringer du Tomas Lindström, 073-697 76 38

Söndag 27/1 ringer du Eva Gahnström, 070-697 52 02

Ny mailadress

Du som ev. ändrar din mailadress nu när det blir bredband eller du som ej har mail men nu får det var god och skicka din adress till mig så vi kan få in den i vårt register så att INFO och annat vi skickar ut kommer rätt.

Byte av mailadress

Har vi beskrivit i tidigare info. Det kommer info från Telia om när du kan starta upp och göra detta.

Du som har Teliamail når din mail med bredbandsuppkopplingen fram till det är dags att ”byta”.

Hjälp – Kan hjälpa

Känner du att du behöver hjälp med uppkopplingen så hör av dig via mail så försöker vi fixa det.

Du som loggat på och känner att du kan hjälpa andra som är datorovana hör av dig på mail så ringer vi till dig med besked om vem som behöver hjälp.

Du som beställt extra grejor från Telia

De kommer att kontakta dig om leverans av dina grejor under veckan som kommer d v s efterhand som de registrerar din beställning som ju också gäller telefoni. Detta arbete har påbörjats i dag.

Stämma

Stämma kommer att hållas den 13 mars med start 19,00 i föreningsgården.

Kommentera