Gå till innehåll

Medlemsansökan

Medlemsansökan

Bredband Bro Ekonomisk förening

Jag ansöker om medlemskap i Bredband Bro Ek. för.

Medlemskapet visar att jag är intresserad av att ansluta min fastighet till fibernätet.

Bindande beställning görs sedan i separat avtal mellan er och föreningen.

 

Jag har tagit del av föreningens stadgar och är beredd att så långt möjligt stödja och underlätta

 

genomförandet av projektet.

 

Medlemsavgiften, 200 kr betalas snarast till förenings bankgironummer.

 

 

 

(En ansökan och medlemsinsats per fastighet.)

 

Fastighetsbeteckning:

 

Personnummer/organisationsnummer:

 

Namn:

 

Adress:

 

Postadress:

 

e-postadress:

 

Telefon hem/arb:

 

Mobiltelefon :

 

Information från föreningen skickas/visas i första hand via e-post och via hemsidan, önskar du

 

vanligt brev, ber vid dig säga till om detta.

 

Ovanstående uppgifter kommer att registreras, lagras och användas i projektet i

 

enlighet med lagen om användning och lagring av personuppgifter (PUL).

 

Ort: ______________________ Datum: ____________

 

_________________________________

 

Fastighetsägares underskrift

 

Bredband Bro Ek. För.

 

e-mail: eva.gahnstrom@i.lrf.se  alt tommy.jo@telia.com

 

Bankgiro : 791-5630

 

 

 

 

 

Kommentera