Gå till innehåll

Extrainfo!

Efter första dagens fiberblåsning har vi stött på fastighetsägare som intem onterat sin anslutningsbox där BRS svetsar inne-utefibern. Kostnader som uppkommer i samband med detta står ej föreningen för! Har du inte fått upp din box be då om hjälp för att undvika onödig kostnad. BRS gör allt de kan för att hjälpa oss få lyse i fibern och då ska inte vi stjälpa projektet genom att inte gjort vår del! Nu sker mycket på en gång för att komma i mål med grävningen. Det kan dyka upp arbeten som behöver lösas till nästa dag. Har någon uppmärksammat någon brist i nätet någonstans, vänligen hör av er snarast då vi nästa vecka inte längre har Broströms resurser att tillgå. 
 
/Thomas Lindström

Kommentera