Gå till innehåll

Info 5/11

Vad händer

I dag har BRS Networks startat att blåsa ut fibern i slangarna. Blåsningen och hopsvetsning av ”utefibern” med din ”innefiber” kommer nu att pågå till allt är klart. Vi återkommer om produktionsstart av nätet. BRS kommer att göra allt de kan för att bli klara till jul, men vi kan idag inte garantera detta då väder och vind (framför allt kyla) påverkar hur pass fort de kan jobba.

Grävningen går in i slutskedet. Idag startar arbetet med de 9 vägundergångarna samtidigt som grävningen/fräsningen in till de ca 25 hus som ännu ej gjorts kommer att pågå samtidigt. Om allt går bra borde grävningen vara slutförd i nästa vecka.

Markavtal

Vi saknar fortfarande markavtal (anslutning) från ca 30 medlemmar samt ett antal avtal för genomgång. Så Du som ej lämnat ditt markavtal v g och gör det snarast. Karta som ska bifogas avtalet kommer du att få ut, så snart vi fått alla kartor uppdaterade, dock senast i december. Kartorna för genomgångsavtalen kommer vidare att kompletteras med GPS punkter.

Medlemsinsats

Sista delen av medlemsinsatsen ska vara betald senast 15 november till föreningens bankgiro 791-5630. Tacknämligt om de kommer in tidigare då vi just nu ”lever” på lånade pengar, viket kostar ränta, i väntan på bidragen från staten/regionen samt (åter) betalningen från Telia.

Start bredband/uppsägningar

Vi hoppas fortfarande att vi kan gå igång före jul men vi kan inte garantera detta.

Du som har annan operatör än Telia bör därför inte säga upp dina abonnemang förrän till 2013-01-31.

Infomöten

Den 20 och 22 november i Föreningsgården kl:19,00.

20 nov område syd.

22 nov område norr.

Telia medverkar på dessa möten genomgång av vad du får, extra beställningar m m.

Kan du ej på ditt områdesdatum så kan du naturligtvis gå vid det andra tillfället.

Viktigt att alla försöker komma på dessa möten, då vi bl a avhandlar telefoni och du kommer att få ut beställningsblankett för detta.

Prylar

Så snart vi fått besked om när vi får sista leveransen av utrustning kommer vi ut med info om hur och när utrustningen kan avhämtas.  Är alla avgifter/insatser betalda och avtalen underskrivna så kan du ut din fastighets utrustning.

Kommentera