Gå till innehåll

Info 21/10

Grävningen rullar på – så snart blåser vi

Vi har nu bara lite grann kvar att gräva: vid Byskogs/Skogsholm och vid Väskindevägen samt till Fole Granar. Det är lite småbitar och vägundergångar också. Grävningen beräknas vara klar under oktober månad.

I veckan startar arbetet med att blåsa i fiber. Detta beräknas ta några veckor i anspråk. Start sker med den grövre fibern och sedan de som ska in till fastigheterna.

Det är därför av yttersta vikt att du satt upp din koplingsdosa och dragit ut ”innefibern”. Om du inte gjort det, gör det omgående

Information om dagsverken framöver kommer att sändas ut separat med mail på onsdag kväll eller torsdag. Räkna med att vi kan komma att behöva din hjälp under nästa helg.

Fiberblåsning- anvisningar

Se förra infon.

Detta måste vara klart snarast. 

Ekonomin i projektet

Ingen förändring sedan förra infon.

Resterande medlemsinsats

Styrelsen beslöt vid möte den 8/10 att resterande del av medlemsinsatsen skall betalas senast den 15/11 2012. Om du har möjlighet så betala gärna tidigare då vi behöver likvida medel p.g.a. bidrag från region/stat ser ut att betalas ut till oss senare än vad som varit sagt från början.

Den summa du skall betala in är:

Vanligt abonnemang med tjänsteinnehåll (17 000 - 11 300) är 5 700 SEK.

Flygel/ekonomibyggnad med tjänsteinnehåll  (6 800 – 4 500) är 2 300 SEK per anslutning.

Pengarna sätts in på föreningens bankgirokonto 791-5630.

Tackar på förhand.

Informationsmöten

Möte Område Söder 20 nov. 19,00 i Bro Föreningsgård.

Möte Område Norr 22 nov. 19,00 i Bro Föreningsgård.

Kan du ej på ditt områdes tid så går det naturligtvis bra att komma det andra datumet.

Telia, Roger Erixon kommer då att medverka för att gå i genom allt runt abonnemangen, telefoni, TV, ev. tillval m m. När det gäller telefoni kommer du att få en blankett som ska fyllas i.

Utlämning av grejor

Om planeringen håller så kommer vi att lämna ut fiberkonverter, router och digitalboxar under vecka 46 med start i mitten av veckan fram t o m helgen.  Vi återkommer med mer exakt info. Utlämningen kommer att ske på Halner Gård.  Resterande del av medlemsinsatsen ska vara betald för att du ska kunna kvittera ut prylarna.

Startdatum

Vi väntar besked från Telia om startdatum. Förhoppningsvis får vi besked i denna vecka. Starten hänger på när de får leverans av switchar (kopplingsutrustning).

Kommentera