Gå till innehåll

Dagsverken 12/10

Märkning slang och fiberblåsning

 

Fiberblåsningen startar i veckan som kommer. BRS networks startar arbetet med ledningen vid gasledningen. Sedan kommer fiberdragningen göras i ”stamnätet” för sedan slutligen blåsa ut till fastigheterna.

 

Läget är därför inte lika akut med märkning av slangarna i skåpen enligt mail i går.

 

Tanken är att de som har tid, möjlighet, utrustning och färdigheter för göra arbete är välkomna att höra av sig. Vi har även nästa helg på oss för arbetet.

 

Det som ska göras är:

·bestämma vilken slang i skåpet som hör till respektive anslutning/fastighet. Det görs enklast med hjälp av kompressor.

·I skåpet märka fastighetsbeteckning på respektive slang samt slangen till nästa skåp. Det görs med speciella märketiketter som vi har fått från BRS networks

 

För arbetet behövs 2-3 personer och en liten kompressor. Ni som gör jobbet får karta med fastighetsbeteckningar till respektive skåp.

 

Vi har tyvärr bara fått en märkutrustning som vi kan ha ca 14 dagar. Kan vi inte koordinera ihop arbetet, får vi märka slangarna tillfälligt (med tejp o märkpenna) och göra slutlig märkning senare i veckan. Jag har märkutrustningen hos mig och kommer börja i området kring Tors i morgon lördag.

 

 

Grävarbete

 

Arbetet fortskrider. Området vid Annexen är färdigt med slang och efterarbete återstår. Bergfräsning vid Eriks går långsamt ”det är hårt som berg”. Återstår ännu någon dag. När det är färdigt kommer fräsningen flyttas till arbete från Växeln bakom g:a affären och mot kyrkan.

 

Under veckan har det färdigställts kring Skogsholm. Grävmaskinerna kommer att flyttas till Byskogsområdet och Branden.

 

Vi har äntligen fått klart från trafikverket med tillstånd. Borrningarna under vägarna kan nu börja men ligger ytterligare minst en vecka fram.

 

 

Vägundergångar

Vi har ännu att kolla några befintliga genomgångar om det finns plats samt få i fiberslangar.

 

De som är aktuella är att få i 2 st fiberslangar i genomgången på 148:an vid bron norr om kyrkan. Det är gamla avloppsledningen från Tingsbrogården som vi kan nyttja. Det ska dock i två slangar.

 

Nästa är vid Tingsbrogården på vägen mot Folegranar. Där måste vi ha klarhet om det finns utrymme att få i slang.

 

Ni som vill fixa med det här kan kontakta Sofia på 0707-305311 för mer info om vad som ska göras.

Kommentera