Gå till innehåll

Info 11/10

Grävningen rullar på – så snart blåser vi

Vi har nu bara någon km kvar att gräva vid Byskogs och vid Väskindevägen samt lite vid vägundergångar och lite bakom kyrkan fram till Annexen.

I nästa väcka startar arbetet med att blåsa i fiber. Detta beräknas ta några veckor i anspråk. Start sker med den grövre fibern och sedan de som ska in till fastigheterna.

Det är därför av yttersta vikt att du satt upp din koplingsdosa och dragit ut ”innefibern” senast den 15 oktober. 

Information om dagsverken framöver kommer att sändas ut separat.

Fiberblåsning- anvisningar

Blåsning av fibern kommer att starta 15 oktober.

Senast detta datum måste alltså boxen, du ska montera, utanpå huset vara monterad. Med detta avses följande: slangen ska vara fastsatt i underkant på boxen (hål för detta finns i boxen), boxen ska vara monterad på väggen och innefibern ska vara utdragen genom det hål du gjort i väggen och någon decimeter ska finnas utdragen och hoprullad i boxen.

Detta måste vara klart senast 15 oktober. 

Ekonomin i projektet

Tomterna har medfört extra kostnader då det ofta varit så att vi medlemmar har väldigt dålig koll på var våra ledningar ligger vilket medfört merarbete/merkostnader. Styrelsen återkommer i denna fråga, när vi vet totalkostnaden för projektet.

Vi har tyvärr fått fräsa berg på fler ställen än vi räknat med när vi projekterade dragningen. Detta innebär en del merkostnader. Merkostnader har också uppstått p g a att vi ej kunnat gå den närmaste vägen med fibern då fastighetsägare, som ej är medlemmar,  inte velat upplåta sin mark för fiberdragningen.

Styrelsens bedömning, just nu, är att vi kommer att få en merkostnad på mellan 5 och 10 % (max). Hur vi ska täcka denna merkostnad kommer årsstämman att få fatta beslut om. 

Det är därför nu extra viktigt att vi hjälps åt med dagsverken och annat för att merkostnaden ska bli så liten som möjligt.

Resterande medlemsinsats

Styrelsen beslöt vid möte den 8/10 att resterande del av medlemsinsatsen skall betalas senast den 15/11 2012. Om du har möjlighet så betala gärna tidigare då vi behov av likvida medel p g a bidrag från region/stat ser ut att betalas ut till oss senare än vad som varit sagt från början.

Den summa du skall betala in är:

Vanligt abonnemang med tjänsteinnehåll (17 000 - 11 300) är 5 700 SEK.

Flygel/ekonomibyggnad med tjänsteinnehåll  (6 800 – 4 500) är 2 300 SEK per anslutning.

Pengarna sätts in på föreningens bankgirokonto 791-5630.

Informationsmöten

Vi planerar för 2 informationsmöten fram i november. Separat kallelse kommer att skickas ut senare.

Telia kommer då att medverka för att gå i genom allt runt abonnemangen, telefoni, TV, ev. tillval m m.

Kommentera