Gå till innehåll

Information från styrelsen

 

Nu kör vi

Vi har nu nått det antal medlemmar som extrastämman satte upp för start av projektering, nämligen  80 st.

Styrelsen beslöt därför på möte denna vecka att starta projektering av fiber för Bro med omnejd. Arbetet har satts igång.

Målet är att vi ska kunna vara igång innan nästa årsskifte.

Föreningens markägargrupp kommer nu att kontakta de markägare som blir berörda (de fastigheter där det stora fiberknippet är tänkt att gå fram).

Vi ber dig som är markägare att också fundera på om du har ”vägundergångar” som går att använda för fiberdragningen. Kan vi få fram lämpliga sådana ”egna” undergångar och kan använda dessa spar vi pengar då vi ej behöver betala till Trafikverket. Vi spar också troligen tid.

Förhandlingsgruppen kommer nu att träffas för att dra upp riktlinjer för förhandlingarna med Telia/Skanova och eventuellt andra berörda intressenter. Målet är att förhandlingarna ska vara avslutade i februari.

Styrelens avsikt är att minst två alternativ på hur ”paketet” ut till medlemmarna ska se ut ska finnas så att ett ställningstagande till vad vi sedan ska avtala om ska kunna göras på ordinarie stämma.

Ordinarie stämma kommer att hållas 27 mars. Kallelse och handlingar kommer att skickas ut i enlighet med vad stadgarna föreskriver.  

Så går vi vidare

I skrivande stund är vi 86 medlemmar och vi väntar in anmälningar från mer än 5 st som sagt ja till medlemskap men ännu ej fått iväg sin blankett till föreningen så i realiteten kar vi nu passerat 90 anslutna.

Kvar att slutbearbeta finns ca ett 50 tal intressenter detta inkluderande då Tingsbrogården och fd ”Billigare i Bro” huset. Målet är att vi ska bli över 120 anslutna.

Vi jobbar på med detta under januari och februari för att den 29/2 veta vad vi står. Sista februari är alltså stoppdag för att vi, så att säga, ska kunna garantera anslutning. Så nu när du hjälper oss att bearbeta dina grannar så kan du säga till dom att dom ”måste” bestämma sig innan dess. (vi vet att detta kan låta lite hårt men vi behöver veta för vilka vi initialt ska projektera för). Varje tillkommande medlem/anslutning sänker din egen anslutningskostnad med ca 100:- om vi kommer fram till att välja den modell som finns avtalad mellan Regionen och Telia. Om vi når 120 eller fler anslutningar så borde vi, så vitt vi i dag kan bedöma, vara nere i en anslutningsavgift på under 15 000:-, se vidare i det material du fick på extrastämman eller med den förra infon.

Det är mycket bra om du som redan idag vet att du behöver fler än en anslutning (exempelvis till flygel du hyr ut, ladugårdsbyggnad eller eventuellt annat ändamål) redan nu hör av dig till någon i styrelsen, enklast till mig eller Eva så att vi kan ta hänsyn till detta när vi projekterar.

Har du frågor och funderingar så hör gärna av dig till någon i styrelsen.

Bredband Bro Ek. För.

Genom

Tommy Johansson, kassör

Kommentera