Gå till innehåll

Information 18/9

Grävningen rullar på

Vi hade i fredags den 14 september grävt och lagt ner slang på ca 18 km av de drygt 25 km vi ska gräva. Sedan tillkommer de delar där vi går i de slangar vi kommer att använda vid gasledningen. Denna vecka planerar vi att gräva vid Åby, Annexen och Kvie. Alla tomter/trädgårdar är i princip klara.

Tomterna har medfört extra kostnader då det ofta varit så att vi medlemmar har väldigt dålig koll på var våra ledningar ligger vilket medfört merarbete/merkostnader. Styrelsen återkommer i denna fråga, när vi vet totalkostnaden för projektet.

Återställning av egen tomt där det grävts för egen fiber ansvarar vi som fastighetsägare själva för.

De delar där själva ”huvudfibern” går över tomt får vi hjälpas åt med i form av dagsverken.

Separat info kommer om hur vi behöver hjälpas åt med återställningen av grävda gator.

Fiberblåsning

Blåsning av fibern kommer att starta 15 oktober.

Senast detta datum måste alltså boxen, du ska montera, utanpå huset vara monterad. Med detta avses följande: slangen ska vara fastsatt i underkant på boxen (hål för detta finns i boxen), boxen ska vara monterad på väggen och innefibern ska vara utdragen genom det hål du gjort i väggen och någon decimeter ska finnas utdragen och hoprullad i boxen.

Detta måste vara klart senast 15 oktober.  Extrakostnader uppstår på de fastigheter där detta ej är klart och vi kommer att behöva debitera ut dessa kostnader.

Har du svårt att klara detta själv p.g.a. olika anledningar så be någon om hjälp. Kan du ej få hjälp så hör av dig.

Boxarna plus innekabeln delas ut av Nils-Börje Hallberg område Söder och Lars-Inge Larsson område Norr. De kommer hem till dig med boxen och du kan ställa frågor om monteringen. Du kan då också få ditt markavtal underskrivet. Detta arbete har redan startat när detta skrivs.

Informationsmöten

Måndag 24 september, område söder

Onsdag 26 september, område norr

Informationsmöten är i Föreningsgården klockan 19.00.

Kan du ej på ditt områdes datum går det naturligtvis bra även den andra kvällen.

Vi kommer på mötena att berätta om hur arbetet rullar på, visa den utrustning du kommer att få, tala om dagsverkena, områdesspecifik information, försöka svara på alla frågor som finns runt bredbandet,  mm.

Kommentera