Gå till innehåll

Rapport nr 2, från områdesansvariga

Sista augustiveckan

Många önskar att vi ska presentera en plan för dagsverken. I den bästa av världar hade vi önskat att var medlem hade sitt specifika uppdrag att utföra till ett visst datum. Verkligheten ser tyvärr inte ut så. Detta beror naturligtvis på att vi inte kan se hur det ser ut under markytan.  Nu kom det t.ex. regn och då får vi snällt vänta med en påbörjad sträcka tills förutsättningarna blir bättre. Vi hoppas på att kunna presentera dagsverken varje fredag, via mejl, för nästkommande vecka så att man hinner förbereda sig något i alla fall. Hittills har vi inte stött på några hinder som stoppat grävningen. Mindre problem har och kommer att dyka upp nästan varje dag och vi bedömer att Broströms har god förmåga att hantera dessa. Vi flaggar för att vi Ibland kan behöva hjälp med kort varsel för att ta ner något träd eller liknande, så grävaren kan gå tillbaka nästa dag och göra klart. Det som går att göra med maskiner gör vi med maskiner, men ibland är handkraft och uppfinningsrikedom framgångsfaktorn.

Genomgång under Lokrumevägen

Från Bertil Klintboms tomt och under vägen går ett 6” betongrör. I det fick man igenom en 32mm slang förra året. Nu verkar det vara något lurt. Det går att få en fiberslang igenom från trädgården men det tar stopp på andra sidan. För man in slangen från andra hållet tar det stopp på samma ställe. Kan någon åta sig att få igenom slangen? Det ska gå! Med skyffel gräva fram ”stoppstället” och få igenom slangen. Det ligger en märkt elkabel där också. Kan påbörjas nu. Bör vara klart 3/9. Ca2 tim.

Röjning före fräsning

Röjning av sly och mindre träd till en rak gata 4m bred, på hällmark ca 200 m vid Suderbys från Erikssons infart och mot Samuelssons pumpbrunn. Kan påbörjas nu. Bör vara klart 6/9. 2 pers. ca 2tim. Slangdragning från Suderbys till gasledningen

I ett gult 110 mm-rör ska vi ha i vår fiberslang. Sträckan är ca 700m. Var 100:e meter är det möjligt att med skyffel lätt gräva fram plaströret. Kan påbörjas nu. Bör vara klart under september. 3 pers.ca  8 tim.

Friläggning i kabelschakt

Från Tingsbrogården mot Folegranar. Vårt enskilt största dagsverkeprojekt. Måste stämmas av i detalj med Broströms innan det kan påbörjas. Måste vara klartunder september.  8 pers. ca 8tim.

Senare åtgärder

Fyllning vid kabelskåp.  Återställning av ledningsgator.  Märkning av under-/genomgångar vid vattendrag.

Lådor o kopplingsdosor

Vad det gäller kopplingslådan (mellan ute- och innefibern), vilken med fördel monteras på husväggen, ansvarar och ombesörjer fastighetsägaren att den kommer upp. En enkel sak för den händige med rätt verktyg men kanske svårt för andra. Här förutsätter vi att man hjälper sin granne, att man ber en granne om hjälp eller du som fastighetsägare själv anlitar en  firma. Kopplingslådorna är försenade från leverantören och ska enligt senaste budet levereras till föreningen första veckan i september.

De ”teknikboxar” som ska sitta inne i huset ansvarar du som fastighetsägare för att de packas upp och att sladdarna sticks in i sina anslutningar så att operatören (TELIA) sedan kan kontrollera funktionen. Det är så med samtliga TELIAS tjänster. Teknikboxarna kommer ett levereras till fiberföreningen vid grävningens slut. Mer info om detta kommer senare.

Mejla gärna reflektioner, tips och funderingar så kan vi komma med förtydligande i detta forum.

Med vänliga hälsningar

Områdesansvariga

Tomas Lindström, ijons@life.se

Nils-Börje Hallberg, astridmalmros-hallberg@hotmail.com

Kommentera