Gå till innehåll

Info 16/8

Nu börjar grävningen!

I veckan har det börjats med uppmärkning på tomterna vid Tors-slingan och Halner gård. Grävning kommer att påbörjas under veckan vid Halner. Det är Sofia Wolmhed och Lars Wolmhed som kontaktar dig för att göra upp om dragning in till huset. De går att få kontakt med på mobil 0707-30 53 11.

Sofia och Lars håller nu på med att ta kontakt med er längs vägen mot Hejdeby då grävaren planerar börja i det området med bergsfräsning som bekant tar lång tid.

Planering för övrigt arbetet pågår för fullt. Nästa vecka kommer det bli aktuellt att börja förbereda och röja ledningsgator. Ni som har möjlighet att vara med var hyggliga och anmäla er snarast till kontakt@bredbandbro.se 

Dragning vid och i ditt hus

BRS Networks har varit ute och utbildat/informerat ett antal personer om hur installation/dragning görs vid och i husen. Bifogade filer/dokument visar på principerna för dragningen. Har du mer frågor kan du kontakta någon av nedanstående.

Nypelius, Stefan

Bro Tors 110

27 29 79

070-346 67 64

Lindström, Thomas

Bro Stenstugu 198

27 24 33

073-697 76 38

Hallberg, Nils-Börje

Bro Brandhagen 109

27 27 51

070-778 69 26

Pettersson, Gino

Bro Halner 312

22 13 86

070-200 90 01

Friberg, Sylve

Bro Halner 314

27 28 92

070-827 28 92

Stumle, Anders

Bro Halner 136

27 29 00

070-767 86 86

Åhlberg, Jan

Bro Tors 112

21 71 87

070-7571577

Larsson, Lars Inge

Bro Duss 193

27 28 81

070-323 72 02

Nyberg, Joakim

Bro Ekes 215

 

073-511 67 60

Wiman, Jerry

Bro Tuer 212

27 29 34

070-6691242

Karlsson, Nils-Arne

Bro gamla affären 161

27 27 66

070-533 66 48

Kort sammanfattning av de bifogade dokumenten:

  • Det måste göras en avväxling mellan fibern som går i marken till din inomhusledning/-fiber.
  • Inomhus fibern är mer flexibel/böjlig och är tillåten att dras inomhus
  • ”innekabeln” är känslig för solljus varför den måste skyddas i rör eller liknande om den dras någon sträcka utomhus, framförallt skyddas mot direktsolljus.
  • Ledningen inne är bara ca 5 mm i diameter varför det räcker med ett ganska litet hål för genomgången i väggen ut till den ”stora” fibern. Behövs inget rör eller liknande men det är lämpligt för att undvika eventuella skador.

OBS!!!  Du monterar fibern inomhus, gör hål i väggen och sätter upp ”boxen”/kopplingsdosan på utsidan av ditt hus (står annat i bif. dokument).

 

Avväxlingen görs utomhus för att BRS ska komma åt vid skarvningen/hopsvetsningen av de olika fibrerna. Undantagsvis kan man göra andra lösningar men då måste man även se till att utrymmet är tillgängligt när svetsarbete ska göras.

Inomhus står varje fastighetsägare för placering och montering av utrustningen. Fibern leds först till media-omvandlaren/konverter, där ljuset omvandlas till vanlig datasignal. Konvertern ska anslutas tillelnätet så nära den krävs det tillgång till vanligt eluttag. Från mediaomvandlaren/konvertern dras sedan vanlig datakabel till smartboxen/routern. Den fördelar sedan ut signalerna till telefon, TV och datorer. Smartboxen fungerar också så att du kan köra ett trådlöst nätverk för dina datorer.

Som tillval kan man beställa en batteribackup för utrustningen i hemmet, en s.k. UPS. Den kostar ca 1200-1300 kr. Eventuellt kan priset pressas om vi gör större gemensam beställning. UPSen behövs för att kunna använda t.ex. telefonen när det är strömavbrott.  Vi återkommer om detta senare.

Medlemsinsats

Drygt 10 medlemmar resterar med sin insats !!!

Du som ännu ej betalt glöm inte att senast den 15 augusti skulle medlemsinsatsen betalas in på föreningens bankgirokonto 791-5630.

Som bekant betalar du nu 2/3 av medlemsinsatsen vilket blir följande:

Bostad med tjänsteinnehåll: 11 300 kr

Tillkommande insats för

Flygel/ekonomibyggnad med tjänsteinnehåll: 4 500 kr per styck.

Kommentera