Gå till innehåll

Information 12 juli

Avtal Operatör

Styrelsen för Bredbandbro har vid möte 12-07-12, enhälligt, fattat beslut om att teckna avtal med Telia. Avtalet blir på tio år.

Avtalet innehåller det vi tidigare redogjort för nämligen:

Bredband 100 Mbit ner till dig och 10 Mbit upp från dig.

TV- Telias Kanalpaket LAGOM med 18 TV kanaler. 2 HD digitalboxar

Fast telefoni.

Pris: 299 kr per månad. Detta pris är fast i tio år.

Till detta kommer den avgift, som föreningen behöver ta ut för att sköta bredbandet, administrativa kostnader och dylikt. Vi beräknar denna kostnad till ca 50 kr per månad.

Totalpris för abonnemang blir då ca 350 kr per månad.

Mer detaljerad information skickas ut framöver.

Avtal Grävning

Avtal med entreprenör på gång. Slutförhandling pågår. Grävningen kan starta redan i augusti så vi bör kunna ha fiber inne innan jul.

Avtal Medlemmar

I skrivande stund har vi redan fått in 69 avtal om anslutning till bredband/fiber.

Sista tidpunkt då vi behöver ha in avtalen är, som tidigare meddelats, nu på söndag 15/7.

Styrelsen beslutade vid möte 12-07-12 att vi måste ha minst 100 avtal inne senast söndag för att vi ska kunna gå vidare med projektet. Eftersom antalet anslutningar påverkar hur kabeln ska dras och vad kostnaden i slutändan blir.

Du som ännu inte hunnit komma in med ditt avtal har möjlighet att göra det under helgen.

Hos Stefan Nypelius, söndag 10-16. Tors, det gröna huset inne på Torsvägen.

Hos Tommy Johansson, lördag 10-16, söndag 14-18. Ekes, sväng vänster innan Skroten kör ner till rödvita hus.

Om du inte har någon möjlighet i världen att komma förbi med avtalet, på dessa tider, så ring Tommy J på mobil 070-218 01 35.

Har vi inte minst 100 avtal klara till på söndag, kommer vad som ska ske med hela bredbandsprojektet att tas upp till ny diskussion på styrelsens nästa möte som är den 16/7.

Nya medlemmar

2 medlemmar lämnade föreningen därför att de tyckte det var fel att vi själva ska äga nätet. Glädjande nog har vi fått ett tillskott av 3 nya medlemmar. Personer som tidigare sagt nej men som nu vill vara med och få fiber/bredband till sina fastigheter.

Medlemsavgift

Om du, tillhör de 25, som ännu inte betalt medlemsavgiften för 2012, så var snäll och gör detta omgående. Medlemsavgiften på 100 kr för 2012 skulle ha betalas in på föreningens bankgiro senast 31/5 2012. Föreningens bankgiro är 791-5630. Pengarna behövs för att täcka de kostnader vi har nu när allt kommit igång. Även om man gick med i början av 2012 och betalt 200 kr så skall man betala de 100 kronorna för 2012. Det kan tyckas konstigt men så är beslutet.

Kommentera