Gå till innehåll

Information början av juni

Vad händer?

Om du ser ”pinnar” som sätts ut ute i naturen är det preliminära markeringar för var det är tänkt att fibern ska läggas ner. De ska börja komma upp nu, samtidigt som du kommer att bli kontaktad om dragningen på dina ägor.

Vi har nu valt företag, som vi förhandlar vidare med om fiberarbetena. Målet är att ha ett avtal klart under sommaren.

Under nästa vecka kommer vi att bestämma vem som ska göra grävningen för fibern. Vi räknar med att kunna starta grävningen senast i augusti.

Diskussioner pågår intensivt med Telia och Bredbandsbolaget om pris, villkor m.m. på tjänsterna i nätet. Vi räknar med att ha valt leverantör under juni månad.

Så snart vi har fastlagt den tänkta sträckningen kommer kontakter att ske om markägaravtal. Detta gäller alla. Avtal om markupplåtelse träffas även med den enskilda villafastigheten.

Kostnader

Inget tyder för närvarande på att vi inte skulle kunna landa på en insats på 15 - 16 000 kr.

Enligt stämmobeslut skall 2/3 av insatsen betalas vid grävstart, så vi får räkna att var och en måste ut med ca 10 000:- i augusti. Troligen före den 15:e och resterande del av insatsen fram i november.

Allt på plats

På styrelsemötet den 19 juni räknar vi med att alla bitar ska vara på plats. Information kommer att skickas ut efter detta styrelsemöte. Du kommer att få ut förslag till markavtal, anslutningsavtal, uppgifter om dagsverken m.m.

Medlemsavgift

Du som ännu ej betalt medlemsavgiften för 2012, ca 50 av 125 medlemmar har ej betalt, var snäll och gör detta omgående. Medlemsavgiften är på 100 kr för 2012. Föreningens bankgiro är 791-5630. Pengarna behövs för att täcka de kostnader vi har nu när allt kommer igång.

Informationsmöten

Vi kommer att hålla informationsmöten 26 och 28 juni klockan 19.00 i Föreningsgården. Innan detta datum räknar vi med att kunna komma ut med information om exakt medlemsinsats, markavtal, när grävningen startar m.m. Mer info om detta kommer senare.

De som ej gått med

De som ännu ej anslutit sig till föreningen kommer att kontaktas ytterligare en gång. Då får de skriftligen svara på om de vill ha bredband eller om de avstår. Detta för att inte någon efteråt ska kunna hävda att de ej haft chansen.  Anslutning i senare läge än nu när vi drar igång kommer som det ser ut i dag att kosta över 35 000 kr dvs mer än dubbelt mot vad initial anslutning kostar. Så hjälp oss och snacka med dina grannar som eventuellt ej gått med. Var och en som tillkommer sänker insatsen med ca 100 kr och de gör ju själva en bra affär.

Nästa infoutskick kommer efter styrelsemötet 19/6.

Bredband Bro Ek. För.

Kommentera