Gå till innehåll

Information maj 2012

Om du ser ”pinnar” som kommer upp/sätts ut ute i naturen så är det preliminära markeringar för var det är tänkt att fibern ska läggas ner.

Vi har nu träffar de båda företagen som lämnat anbud på att lägga ner fibern och de arbeten som har med detta att göra. Vi utvärderar nu offerterna och har för avsikt att på styrelsemötet den 31 maj fatta beslut om vilken leverantör vi ska förhandla vidare med. Målet är att ha ett avtal klart under sommaren.

Vi har tillskrivet ett antal grävfirmor och annonserat om att få in anbud på grävningen. Målet är även här att kunna fatta beslut den 31 maj om vem vi ska förhandla vidare med för att kunna ha ett avtal klart under sommaren. Målet är att vi ska kunna börja gräva i augusti.

Diskussioner pågår med Telia och Bredbandsbolaget om pris, villkor m m på tjänsterna i nätet. Förhoppningsvis kan vi under maj avgöra vem vi skall slutförhandla med.

Så snart vi har fastlagt den preliminära sträckningen kommer kontakter att ske om markägaravtal.

Vi räknar med att vi håller ett informationsmöte i slutet av juni/början av juli för att rapportera av läget för er medlemmar. Mer info om detta kommer senare.

Områdesansvariga OA är de personer som under den fortsatta processen med grävning, kabeldragning m m ska hålla kontakt med medlemmarna i respektive område.

Område Norr är alla fastigheter norr om kanalen vid kyrkan.

Tomas Lindström och Joakim Nyberg

Område Mitt är alla fastigheter söder om kanalen fram till stainkalmen.

Lars-Inge Larsson, Anna Wiman och Eva Gahnström.

Område Syd är alla fastigheter söder om stainkalmen.

Anders Stumle och Stefan Nypelius.

Gäller naturligtvis även de vägar som går ut från 148 an.

Sålunda tillhör ex. vis Åby område Mitt och Fole Granar Norr.

Tag gärna kontakt med någon av dessa om du har funderingar runt var fibern ska ligga m m.

Medlemsavgiften på 100 kr för 2012 skall betalas in på föreningens bankgiro senast 31/5 2012. DU får gärna betala före detta datum.

Bredband Bro Ek. För. bankgiro 791-5630. Kan även sättas in direkt på föreningens bankkonto i Handelsbanken. Clearingnr 6636, kontonummer 546 067 638. OBS du MÅSTE ange namn så vi kan se vem det är som har betalt.

Kommentera