Gå till innehåll

Över 100!

Till medlemmarna i Bredband Bro Ek. För.                                                                                                                                                                                                                                                          

Hej

Över 100 är nu med!!!

Vi har nu nått den magiska gränsen 100 anslutna medlemmar. Kvar att bearbeta/ej bestämt sig/intresserade som ännu ej skickat in ansökan är drygt 30 st. Dessa bearbetar vi nu vidare.

Vi behöver din hjälp att påverka de som är kvar, så snacka med dina grannar.  

Vad händer nu ?

Ett företag har på uppdrag av styrelsen påbörjat projekteringen av hur fibern ska dras och var ”kopplingsskåp” och annan utrustning ska/kan placeras. Detta arbete beräknas vara klart under februari.

Det är därför viktigt att vi så snart som möjligt får in alla som är intresserade av att vara med, så att hänsyn kan tas till detta vid projekteringen. Stoppdatum för att vi ska kunna ta hänsyn och ge fast pris på anslutningen har styrelsen satt till 29/2 2012. Medlemsansökan och betalning av medlemsavgiften skall vara gjord senast då.

Vi kommer att gå ut och begära in anbud på såväl fiberdragning mm som på själva grävningen. Allt för att få fram ett underlag, på vad det kommer att kosta, så att vi på stämman den 27/3 kan presentera detta och resultatet av de förhandlingar vi nu startar med Telia/Skanova om ”innehållet” i bredbandet.

Boka in detta datum redan nu.

Markgruppen kommer efterhand att ta kontakt med ägarna till de fastigheter som berörs (där vi behöver över med kabeln resp. placera utrustning).

Vi behöver veta

För att underlätta och se till att vi gör rätt vid projekteringen behöver vi få veta/få tips om det finns ”vägundergångar ”  ni äger och som vi kan använda när vi ska under vägarna i vårt område. Varje sådan undergång som vi kan använda, i stället för att söka tillstånd och borra nya, ger kortare tid för färdigställande och lägre kostnad för oss alla. Vi har fått en del tips men det finns säkert fler.

Du som redan nu vet att du vill ha in bredband och/eller telefoni och TV i fler byggnader på din fastighet, hör av dig så får vi diskutera hur detta kan göras. Oftast bör det kunna lösas med en anslutning/fiber och en lokal lösning hos er. Har du fler fastigheter du vill ha fram fiber till så hör av dig. Likaså om du ev. planerar att stycka av tomter för permanent- eller fritidsboende. Ju mer vi vet vid projekteringen och från början kan ta hänsyn till desto lägre kostnad i slutändan. Hör av dig till Tommy Johansson, Bro Ekes 221, tel: 27 28 04 alt 070-218 01 35 eller maila mig på tommy.jo@telia.com så noterar vi dina önskemål och kontaktar dig under projekteringsfasen. Abonnemang som är enbart bredband, om du behöver ex. vis behöver ett separat för ladugård eller liknande, kommer sannolikt att kunna erhållas till en betydligt lägre kostnad en abonnemang med TV.

Så går vi vidare

Medlemsrekryteringen fortsätter, med målet är att alla berörda ska ha tagit ställning i god tid innan februari månads utgång, så att vi kan nå upp till ca 120 fastigheter vilket är lika med ca 75 % av fastigheterna i vårt område. Om vi når dit, vilket inte borde vara omöjligt om vi alla hjälps åt, bör vi kunna landa på en anslutningsavgift på ca 15 000kr:-. Kom ihåg att varje ny anslutning vi får på ett ungefär sänker kostnaden med ca 100:- för oss alla andra.

Behöver du låna pengar till anslutningsavgiften så undersök detta med din bank.  Swedbank, SHB (Adelsgatan, den som föreningen har) och JAK medlemsbank har lovat att hjälpa till.  Vi ska också kolla andra alternativ och återkommer med info om detta framöver.

Om det finns någon i föreningen som är intresserad av att hjälpa till med hemsidan så hör jättegärna av dig till Eva Gahnström, tel: 27 27 02 alt 070-697 52 02 eller på mail eva.gahnstrom@i.lrf.se

Hälsningar

Bredband Bro Ek. För.

gm/

Tommy Johansson

Kassör

Kommentera