Gå till innehåll

Info 11/12

Bredbandsavgift 2015

 

Avgiften för bredbandsabonnemanget kommer fr o m januari 2015 att höjas med 20 kronor per månad(inkl. moms) och blir alltså 370kr per månad för dig som betalar månadsvis via autogiro.

 

Årsavgiften för de som betalar för hela året höjs således med 240 kr och blir då 4 240 kr inkl. moms.

 

Avgiften för hyra av fiber för de som inte har vårt kollektiva bredbandsabonnemang utan bara hyr en fiber höjs också med 20 kr per månad och blir 71 kr per månad inkl. moms. Vi har 3 sådana abonnemang.

 

Detta innebär för dig som har autogirobetalning att det fr o m 28 december kommer att dras 370 kr i avgift per månad i stället för som tidigare 350 kr. Föreningen verkställer denna ändring så du behöver själv inte göra några åtgärder. 

 

Anledningen till att styrelsen beslutat om denna avgiftshöjning är att vi behöver ta in pengar för att i framtiden klara av att betala för den ledningsrätt vi bedömer att vi behöver ha för våra stamledningar.  Kostnad för detta uppstår då Lantmäteriet ska göra arbete med att i de olika fastigheternas ”dokumentation” ta in detta rent juridisk (eget försök till förenklad förklaring).

 

Vidare börjar det efterhand bli så att vi måste göra kabelvisningar när det ska grävas m m. Varje sådan kabelvisning kostar oss minst 1 000 kr. Vi har skyldighet att göra dessa visningar. Annars fall kan vi ej kräva ersättning om kablarna grävs av.

 

Fakturering m m

 

Faktura på medlemsavgiften, 300 kr, för 2015 skickas ut 2 januari. Avgiften skall vara betald senast 31 januari.

 

Faktura till dig som vill betala hela årsavgiften på ett bräde skickas samtidigt som medlemsavgiftsfakturan skickas ut.  Avgiften och medlemsavgiften skall betalas senast 31januari.

 

”Kvitto” till dig som betalt via autogiro skickas ut till dig som så önskar. Maila mig så skickar vi ”kvitto”.

 

Stämma 2015

 

Föreningsstämma 2015 kommer att hållas torsdagen den 26 mars kl: 19.00 i Bro Föreningsgård.

 

Du kallas härmed till denna stämma med sedvanliga årsstämmoförhandlingar.

 

Handlingar inför stämman kommer att skickas ut senast 2 veckor innan stämman. Separat kallelse med dagordning för stämman sänds ut 4 – 2 veckor innan stämman.

 

Motioner som du vill ska behandlas på stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan stämman d v s senast den 12 mars. Tacksamt om du kan komma med dina eventuella motioner tidigare än detta datum. Det går bra när som fr. o. m. nu och fram till den 12 mars. Förslag o dylikt kan sickas till undertecknad eller Eva Andersson. Det går bra att skicka förslag med mail.

 

Flyttning/försäljning m m  (upprepad info)

 

Om, vilket vi inte hoppas, du funderar på att flytta/sälja så hör av dig till föreningen.

 

Den uppsägningstid som gäller för ditt abonnemang är 6 månader.

 

Vid flytt/försäljning skall det som tillhör fastigheten/fiberanslutningen lämnas kvar och tas över av de nya ägarna. Fiberkonvertern, routern och två digitalboxar samt sladdar till denna utrustning tillhör fastigheten och får ej tas med vid flytt.

 

Det är också väldigt bra om vi, så snart försäljningen är klar, får namn och telefonnummer till de nya ägarna så att vi kan kontakta dessa så att allt fungerar redan vid inflyttningen. Vi behöver också bestämma när autogiroöverföringarna ska sluta. Vi avslutar denna så snart vi får besked om datum och du kan också själv avsluta denna överföring.

 

Div. info

 

TV-avtal och pristillägg.

 

Om du uppgraderar till kanalpaket Stor hos Telia så ska du ha rabatt motsvarande kanalpaket Lagom då detta ingår bredbandsavgiften. Om Telia ”krånglar” hör av dig.

 

Styrelsearbete

 

Vill du vara med och jobba i föreningens styrelse så hör av dig. Valberedningen har nu gått igång med sitt arbete inför stämman 2015.

 

Valberedning:

 

Göran Olsson, go.ohlsson@telia.com

 

Hans-Erik Bendelin, hebendelin@telia.com

 

Nils-Arne Karlsson,  broboden@hotmail.com

 

Har du förslag på namn så hör av dig till dessa.  Vi behöver en del nytt folk då det finns aviserade avgångar.

 

Utbildning

 

Känner du att det skulle vara bra om du fick lära dig mer om Internet, mail, datorkunskap, sociala medier m m så hör av dig via mail till ordf. Eva Andersson eva.karolina.andersson@gmail.com  hjälper vi till och försöker fixa detta förutsatt att det blir några stycken som är intresserade.

 

Visby

 

Vi diskuterar nu med boende och företag på bl a båda sidorna av Slitevägen, i Österby och Romavägen om att de vill ansluta sig till Bredband Bro. Vi har ju som du säkert noterat tidigare dragit vår fiber in till Biogasmacken i Visby. Detta kommer, om det blir av. att göras i ett särskilt projekt som ska bära sina egna kostnader fullt ut för att sedan när det är genomfört tillföra föreningen medlemmar och större ekonomisk bas.

 

En God Jul och Ett Gått Nytt År

 

Önskar

 

Bredband Bro Ek. För.

 

Gm/Tommy Johansson, Kassör

 

Kommentera