Gå till innehåll

Info 9/4

Vi ser fram emot ett år av väl fungerande teknik och vi hoppas få komma med enbart positiv information. Till vår glädje verkar anslutningarna fungera utan större problem, vilket känns bra. Låt oss hoppas det fortsätter så.

Under våren kommer vi att ha en gemensam dag för dagsverken för att göra de sista justeringarna efter grävning och installation.

För att få dagen att fungera så bra som möjligt behöver vi hjälp med en del uppgifter.

Dagsverken:
Den 10/5 kl 09.00-12.00  samlas vi vid Bro Föreningsgård för Dagsverkesdag, som avslutas med gemensam fika/ korvgrillning. Vi hoppas på samma goda uppslutning och samvaro som förra året.
Du som ej fullgjort dina dagar kommer att, i enlighet med det avtal du tecknade för fiberinstallationen, faktureras den i avtalet angivna kostnaden för uteblivet dagsverke dvs 1500 kr per dagsverke.  

Inför Dagsverkesdagen:
Vi behöver veta vilka återstående arbeten som behöver göras i fastigheter med genomgång alltså där vi dragit fiber för flera fastigheter.

Det som behöver åtgärdas inom egna fastighetsgränsen står resp. fastighetsägare själv för.

Material och maskiner:
Vi behöver också veta vilka maskiner och andra verktyg som kan behövas för dagen. Ni som kan ställa upp med diverse maskiner och redskap som motorsåg, lastare, fyrhjuling mm hör gärna av så vi vet tillgänglig utrustning. Vi behöver också veta om det finns andra hinder för att klara iordningställandet, t. ex. om det är för blött.

Kartorna:
Återstående kartor kan hämtas före styrelsemötet 29/4 kl 18.30-19.00 eller 10/5 kl 9.00–12.00 i Bro Föreningsgård.

Vi börjar nu ta ut avgifter från de som inte fullföljt sina skyldigheter mot föreningen och som inte varit i kontakt med styrelsen på något sätt. 
Det för att vi inte vill att merarbete o kostnader ska drabba andra skötsamma medlemmar i föreningen. För det är vi alla tillsammans som ser till att det fungerar och kan hålla nere kostnaderna.

Felaktiga kartor:
Det finns fortfarande en del felaktigheter på några fastigheters kartor. Vi återkommer när BRS är klara med markering och kartan då stämmer överens med den verkliga dragningen
.

Kontakt:Angående åtgärder/verktyg som behövs eller finns, maila  eva.karolina.andersson@gmail.com
senast den 29 april.  Var snäll skriv dagsverken i ämnesraden.

Väl mött och vi hoppas på en solig dag och trivsam samvaro den 10/5.

Välkomna

Styrelsen för Bredband Bro

 

Kommentera