Gå till innehåll

Info 28/10

Höststormar

Nu blåser det som attan, så det är för väl att våra ledningar är trygga nere i marken.

Vi har nu i dagarna varit igång i nio månader och vi kan konstatera att det funkat bra och varit väldigt lite störningar.  De grejor som gått sönder har enligt de rapporter vi fått in snabbt kunnat bytas ut.

Fakturering m m

Sent om sider har vi nu fått in alla medlemsavgifter. Att det ska vara så svårt för en del att fixa en så enkel sak som att betala avgiften.

För 2014 års avgift som är på 300 kr kommer vi att skicka ut faktura direkt efter jul/nyårshelgen. Avgiften ska vara betald senast 31 januari

Faktura till dig som vill betala hela årsavgiften på ett bräde i januari kommer också att skickas ut. Vill du som betalade för hela 2013 gå över till autogiro så hör av dig.

I nästa info kommer vi att meddela den ”rabatt” vi ger för helårsbetalning. Rabatten ges för att helårsbetalning kostar föreningen mindre i form av avgifter och administration samt ger oss bättre likviditet.

Under december kommer du som betalt via autogiro att få ”kvitto” på dina avgifter med momsen redovisad.

”Betalningsmoralen” via autogiro har varit mycket god. Till dags datum har det endast hänt 3 gånger att avgiften ej kunnat dras från de olika kontona. Dock har vi haft en del strul när nya gått på för att betala med autogiro (ej deras fel utan autogirots). Det har ju som bekant sålts en del fastigheter och nya har flyttat in.

Från och med årsskiftet kommer vi att precis som tidigare ta ut 50 kr vid försenade betalningar. Visa av årets lärdom med medlemsavgiften kommer dock ytterligare 50 kr att läggas till för varje påminnelse vi tvingas skicka ut. Detta då det ej är rimligt att de som sköter sina betalningar ska bekosta kostnaden för den minoritet som slarvar med betalningen.

Dagsverken

Vi har sammanställt listorna från årets dagsverken och de flesta har gjort de två dagsverken som behövt göras. Dock har ett antal fastighetsägare dagsverken kvar att göra. Vi kommer att ”kräva” ut dessa dagsverken under 2014. Det finns en del kvar som ej blivit gjort och som vi behöver åtgärda efter vintern.

Vet du redan nu att du ej kommer att kunna göra resterande dagsverken och i stället vill betala de 1 500 kr som uteblivet dagsverke kostar så hör av dig till någon i styrelsen.

Flyttning/försäljning m m

Om, vilket vi inte hoppas, du funderar på att flytta/sälja så hör av dig till föreningen.

Den uppsägningstid som gäller för ditt abonnemang är 6 månader.

Vid flytt/försäljning skall det som tillhör fastigheten/fiberanslutningen lämnas kvar och tas över av de nya ägarna. Fiberkonvertern, routern och två digitalboxar samt sladdar till denna utrustning tillhör fastigheten och får ej tas med vid flytt.

Det är också väldigt bra om vi, så snart försäljningen är klar, får namn och telefonnummer till de nya ägarna så att vi kan kontakta dessa så att allt fungerar redan vid inflyttningen. Vi behöver också bestämma när autogiroöverföringarna ska sluta. Vi avslutar denna så snart vi får besked om datum och du kan också själv avsluta denna överföring.

Kartor

Kartorna som alla är utlovande är i princip klara.

Vi kommer i nästa info att meddela datum när dessa kan avhämtas. Det är ju en juridisk handling och vi behöver tillsammans sätta var sin liten kråka på handlingen.

Det har också blivit så att vi missat att en del ytterligare fastigheter (oftast där vi fortsätter vidare till grannen) behöver underteckna avtal om medgivande att fibern går på fastighetens mark d v s den del som går vidare till grannen  s.k. genomgångsavtal. I de flesta fall kan vi fixa detta samtidigt som vi tar kartorna.

Styrelsearbete

Vill du vara med och jobba i föreningens styrelse så hör av dig. Valberedningen går snart igång med sitt arbete inför stämman 2014.

Kommentera